Altarbild, nr 1, grupp X, Altarbilder

Hilma af Klint, Altarbild, nr 1, grupp X, Altarbilder, 1915 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Moderna Museet/Albin Dahlström

Hilma af Klint

Abstrakt pionjär

16.2 2013 – 26.5 2013

Stockholm

Moderna Museet visar Hilma af Klint (1862–1944) i stort format med många verk som aldrig visats innan. Denna retrospektiva utställning presenterar Hilma af Klint som en av de största svenska konstnärerna.

Hilma af Klint var en pionjär inom den abstrakta konsten, redan 1906 lämnade hon ett föreställande måleri bakom sig. Mellan 1906 och 1915 tillkom närmare 200 abstrakta målningar av delvis monumentala format. I likhet med Wassily Kandinsky, Piet Mondrian och Kazimir Malevitj som hittills betraktats som abstraktionens förgrundsgestalter intresserade sig Hilma af Klint för andliga strömningar i sin samtid så som spiritismen, teosofin och senare antroposofin.

Hilma af Klints konst handlar om medvetandet av en andlig dimension, något som var marginaliserat i en alltmer materialistiskt orienterat värld. När hon målade ansåg hon att högre medvetanden talade genom henne. I hennes enastående verk kombineras geometriska former och symboler med det ornamentala. Hennes mångbottnade bildvärld vill ge insikt i existensens olika dimensioner där mikrokosmos och makrokosmos speglar varandra.

Hilma af Klint efterlämnade över 1 000 målningar, akvareller och skisser. Hon ställde visserligen ut sina tidiga, föreställande verk men vägrade visa sitt abstrakta måleri under sin livstid. I sitt testamente hade hon bestämt att de banbrytande verken inte skulle få visas offentligt förrän tjugo år efter hennes död, först då trodde hon nämligen att människor skulle vara redo att helt och fullt förstå deras betydelse.

Moderna Museets retrospektiva utställning presenterar Hilma af Klints viktigaste abstrakta verk samt målningar och verk på papper som aldrig tidigare visats, och ger en fördjupad bild av konstnärskapet. Hennes omfattande dag- och anteckningsböcker har ingått i den ingående forskningen som ligger till grund för utställningen, som omfattar runt 200 målningar och verk på papper och kommer att turnera internationellt 2013–2015.

Installationsvy från Hilma af Klint - Abstrakt pionjär
Installationsvy från Hilma af Klint - Abstrakt pionjär, 2013 Photo: Åsa Lundén/ Moderna Museet

Utställningen är den internationellt mest omskrivna utställningen i Moderna Museets historia, bland annat i New York Times, El Pais, International Herald Tribune, Wall Street Journal, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tate Etc, Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Helsingin Sanomat, Weekendavisen, Artforum, Art och Frieze.

Curator: Iris Müller-Westermann

Mysterievandring från 4 år

Följ ett mystiskt spår in i utställningen Hilma af Klint – Abstrakt pionjär och se om du kan klura ut det magiska LÖSENORDET. Om du tittar noggrant på målningarna kanske du kan avslöja några av dess hemligheter och lösa mysteriet på Moderna Museet.

Låna en Mysterietpärm med karta och uppgifter i entrékassan. Det tar ungefär en halvtimme att lösa mysteriet.

Apropå Hilma af Klint

Välkommen till föreläsningsserien som äger rum med anledning av utställningen Hilma af Klint – Abstrakt pionjär, på tisdagskvällar våren 2013 i Auditoriet, plan 2.

Det ockulta alternativet

26 MARS KL 18.30-19.30

Om hemliga läror i konst och litteratur omkring 1900. Föreläsare är Peter Cornell, tidigare professor på Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, konstkritiker och författare till bland annat Den hemliga källan och Mannen på gatan.

Hilma af Klint – Abstrakt pionjär

9 APRIL KL 18.30-19.30

Föreläsare är Iris Müller-Westermann, intendent med ansvar för internationell konst på Moderna Museet och curator för Hilma af Klint-utställningen.

Färgens dimensioner inom den abstrakta konsten

23 APRIL KL 18.30-19.30

Föreläsare är Margareta Tillberg, docent i konstvetenskap och forskare på Södertörns högskola. Författare till boken Coloured Universe and the Russian Avant-garde, som även utkommit på ryska.

Esoteriska strömningar och teman i litteraturen från Dante till Dan Brown

14 MAJ KL 18.30-19.30

Föreläsare är Ylva Hillström, intendent inom Förmedling på Moderna Museet.

Kvinna och konstnär i Hilma af Klints samtid

21 MAJ KL 18.30-19.30

Föreläsare är Margareta Gynning, intendent på Nationalmuseum. Disputerade 1999 på avhandlingen Det ambivalenta perspektivet: Eva Bonnier och Hanna Hirsch-Pauli i 1880-talets konstliv.

Föreläsningsserien är ett samarbete med studieförbundet Sensus.

Bilder

Hilma af Klint, Svanen, nr 17, grupp IX/SUW, serie SUW/UW, 1915 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Altarbild, nr 1, grupp X, Altarbilder
Hilma af Klint, Altarbild, nr 1, grupp X, Altarbilder, 1915 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Moderna Museet/Albin Dahlström
Hilma af Klint, De tio största, nr 3, Ynglingaåldern, grupp IV, 1907 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Hilma af Klint, Urkaos, nr 16, grupp I, serie WU/Rosen, 1906–1907 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Mer om utställningen