Förköpsbiljett krävs för tillfälliga utställningar. Det är en av åtgärderna vi vidtar för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Debatt på Waldemarsudde

Onsdagen 13 november kl 18.30
Plats: Waldemarsudde
Entréavgift till Prins Eugens Waldemarsudde gäller som biljett

KONSTEN SOM FÄRSKVARA
En offentlig diskussion om konst och modernitet – och om att samla modern konst

”Modern” – är det fortfarande ett honnörsord? Känns det bättre med ”samtida”?
Frågorna om ”det moderna” har diskuterats i gott och väl mer än ett sekel. 1800-talets stora chock var en järnvägsolycka. Aldrig hade vi färdats snabbare än så. Och vad ska vi säga idag?
I ”det moderna” lever människan i spänningen mellan anpassning och flexibilitet. Vad betyder det för vår kultur? För vårt självmedvetande och våra myter?

”Museum” – traditionellt sett står det för historia och folkbildning, för samlande och bevarande. Ligger det en paradox i att vara ett museum och agera i samtiden – som modernt eller samtida? Hur ska man samla ”det moderna” – idag? Finns det några förutsättningar att lyckas? Och vad vore det ”att lyckas” med det?
När Prins Eugens Waldemarsudde öppnades 1948 var det på sätt och vis ett ”modernt museum”. Det skulle dröja tio år innan Moderna Museet öppnade på Skeppsholmen.

Vi har samlat företrädare för olika delar av konstlivet till en diskussion mot bakgrunden av den aktuella utställningen Moderna klassiker på Waldemarsudde. En ”klassiker” förresten – vad är det?

I panelen:
Sophie Allgårdh, konstvetare, konstkritiker
Andreas Brännström, gallerist, ansvarig Bukowskis Moderna
Karina Ericsson Wärn, t.f. dir. IASPIS, konst och modeskribent
Felix Gmelin, konstnär
Moderator: Sören Engblom, intendent, Moderna Museet

OBS Waldemarsudde har förlängt öppethållande denna kväll. Prinsens kök håller öppet till 18.30!

Mer om utställningen