Neil Cummings & Marysia Lewandowska, Centenary Interview with Ayan Lundqvist, Moderna Museet Executive 2058

Museum Futures: Distributed

6.6 2008 – 31.8 2008

Stockholm

Som en del av Moderna Museets 50-årsjubileum har Neil Cummings och Marysia Lewandowska fått i uppdrag att göra en konstnärlig intervention i Historieboken – en publikation om Moderna Museets historia. Men i stället för att spegla det förflutna blickar konstnärerna in i framtiden och presenterar en vision och en ny modell för konstmuseer.

Med utgångspunkt i en intervju med överintendent Ayan Lindquist i samband med Moderna Museets 100-årsjubileum år 2058 ser konstnärerna tillbaka på de banbrytande förändringarna som skett inom konsten och museiverksamheten.

Projektet har vuxit och svällt ut över bokens pärmar och tar sig nu även andra former – som en film och en performance. Det är ett utopiskt, visionärt och tankeväckande verk. Vid en tillbakablick inser man att marknaden var en stark kraft i konstvärlden år 2008. Hur förhöll sig Moderna Museet till det? Vilka andra möjligheter vad gäller produktion och presentation, eller distribution, av konst utvecklades? Och hur såg Moderna Museets roll ut i denna utveckling? Neil Cummings och Marysia Lewandowskas verk är visserligen hypotetiskt men det bygger på omfattande forskning.

Konst som ifrågasätter konstvärldens arbetsmetoder brukar ibland kallas ”institutionskritisk”, men beteckningen har en alldeles för negativ klang. Det handlar snarare om att öppna för nya möjligheter och sätt att producera konst och få konsten att möta publiken – och ställa sig frågan om definitionerna av begreppen ”konstnär”, ”konst” och ”publik” kanske är för snäva.

Besökarnas dag 6 juni

Samtal mellan konstnärerna och Magnus af Petersens, Moderna Museet, den 6 juni kl 16 i Biografen. Språk: Engelska

Den 6 juni firar även Moderna Museet 50 år med besökarnas dag, då kommer inträdet att vara detsamma som då museet öppnade 1958: 1 kr/50 öre.

Plats: Hela Moderna Museet kl 10–18