Nicole Eisenman, Maker's Muck, 2022 © Nicole Eisenman. Courtesy the artist and Hauser & Wirth. Foto: Thomas Barratt

Nicole Eisenman och Edith Hammar

Mina ögon är som trattar, min röv är en hand

21.9 2024 – 19.1 2025

Stockholm

Öppnar om 58 dagar

Konstnärer filtrerar världen genom sina kroppar, begripliggör den med sina händer och ger den en ny skepnad. Utställningen ”Mina ögon är som trattar, min röv är en hand” sammanför verk av konstnärerna Nicole Eisenman och Edith Hammar.

”Mina ögon är som trattar, min röv är en hand” rymmer lek, snusk, intimitet och sårbarhet där rummet blir en gränslös yta för fantasin att löpa fritt i. Utställningen speglar de båda konstnärernas personliga och kritiska förhållningssätt till kropp och skapande, samtidigt som den ger inblickar i den konstnärliga arbetsprocessen.

Den skulpturala installationen ”Maker’s Muck” (2022) av Nicole Eisenman (f. 1965, New York) är ett nyförvärv i Moderna Museets samling och porträtterar en skaparakt. I centrum av installationen sitter en vit gipsfigur böjd över en drejskiva, försjunken i sina tankar och fast i ett till synes ändlöst arbete. Radion står på, en bomb tickar. Runt om finns skulpturer i olika stadier av tillblivelse. Eisenman ger här konturer åt kreativt experimenterande, en lustfylld men mödosam praktik som kräver både mod och uthållighet.

Edith Hammar (f. 1992, Göteborg/Helsingfors) har bjudits in att skapa ett platsspecifikt verk på rummets väggar och golv. Teckningen “Hot and Slutty Giants” (2024) är en utopisk vision där jättelika karaktärer i lust och njutning förlorar sig. Hammar undersöker i sitt arbete ett icke-normativt varande i olika miljöer och situationer. Omgivningens fientlighet transformeras i bilderna till erotiska drömmar – en värld att höra hemma i.

Edith Hammar. Foto: Märta Thisner
Nicole Eisenman. Foto: © Brigitte Lacombe