Konstverket We live on the ruins of previous futures av Runo Lagomarsino

Runo Lagomarsino, We live on the ruins of previous futures, 2015–2019 © Runo Lagomarsino. Foto: Andrea Rossetti. Courtesy by the artist and Francesca Minini, Milan.

Runo Lagomarsino

Mottagare av Skulpturpriset 2019

12.11 2019 – 22.3 2020

Stockholm

Genom precisa och poetiska förskjutningar i sitt arbete skapar Runo Lagomarsino friktioner mellan språk, materialitet och historieskrivning. Se utställningen med mottagaren av Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2019.

Runo Lagomarsino har sagt att “konsten har en kraft att påverka vårt seende och oss själva. Den kan berätta, förundra och förändra.” I sina verk utgår han ofta från igenkännbara, för att inte säga traditionella, former som angrips, förskjuts, överskrids, granskas och konfronteras. På en av museets väggar har frasen AmericAmnesia [Amerika Minnesförlust] stämplats i långa rader till dess att det täcker hela väggen. Det är bokstäver som bildar tecken, ord, en fras, ett påstående och ett mönster. Genom att Lagomarsino låtit begynnelsebokstäverna i orden överlappa varandra både sammanlänkas de och upplöses i en enkel gest.

Möten med kartor

Språk, geografi, historiografi och makt är återkommande ämnen i Lagomarsinos konstnärskap. Han använder material som ofta åkallar minnen eller en relation till något, för att sedan be oss reflektera över förutsättningarna för dessa förhållanden. I ”The Faculty of seeing” har ett antal skolkartor samlats i en träkonstruktion. För vissa väcker sådana kartor minnen från barndomen, kanske av hur fingret roat följde gränser mellan stater i skolboken. Men möten med kartor sker också på helt andra villkor. Exempelvis som påminnelser om hot, utanförskap och rädsla.

Installationsbild ”Runo Lagomarsino”, 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Installationsbild ”Runo Lagomarsino”, 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Det institutionella relaterar till det privata

Påfallande ofta tycks Lagomarsino påminna om hur det institutionella relaterar till det privata. De sönderbrända och trasiga glödlamporna som är inneslutna i glasburkar kommer från lägenheter som konstnären har bott i med sin familj under de senaste fyra åren. Ett slags monument, kanske över en förlust? Ett sätt att minnas? Eller en samling som påminner om de möjligheter som ett icke upplyst rum innebär, en ambition att synliggöra det osynliga.

Runo Lagomarsino är född 1977 och hans verk har visats på bland annat Venedigbiennalen, Guggenheim (New York), Reina Sofía, Madrid, Malmö Konsthall, São Paulo biennalen och LACMA (Los Angeles). Lagomarsino har tilldelats Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2019.

Installationsbild ”Runo Lagomarsino”, 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Skulpturpriset är ett av Sveriges största konstnärspriser

Moderna Museets Vänners Skulpturpris – K.A. Linds hederspris, är ett av Sveriges största konstnärspriser och har delats ut sedan 1950. Priset instiftades av textilkonstnärinnan Sigrid Lind till sina föräldrars minne. Medlemmar i Moderna Museets Vänner nominerar aktiva konstnärer, sedan utser juryn en pristagare. Skulpturpristagaren erhåller 300 000 kronor, en utställning på museet samt en specialproducerad publikation. Priset har tidigare tilldelats bland andra Elis Eriksson, Lars Englund, Ulf Rollof, Ann-Sofi Sidén och Johanna Gustafsson Fürst.

Skulpturprisjuryn 2019

2019 års jury bestod av Lena Josefsson, ordförande Moderna Museets Vänner; Ebba Matz, konstnär; Marti Manen, curator och director för Index Foundation; Nils Forsberg, journalist och Fredrik Liew, intendent Moderna Museet.

Juryns motivering

”Runo Lagomarsino är en konstnär vars verk ger en mångfasetterad bild av vad arbetet med skulptur kan vara. Lagomarsino lägger ned omsorg på det materiella men glömmer aldrig dess begreppsliga aspekt, formar en berättelse och är ytterst medveten om politiska markeringars betydelse. Han rör sig mellan tidsligheter och identiteter och uppfattar konsten som en enhet av tid och rum insatt i en historisk kontext. En mening skriven på en bagagesnurra, sand som hälls ut framför grekiska skulpturer på ett museum, material som ställs samman med ett kolonialt förflutet. I Lagomarsinos konstnärliga praktik återfinns makt och geografi, mytologi och nationella identiteter, föremål och minnen, osynliga situationer och möjligheter till en mångfaldig dialog.”

Curator: Fredrik Liew

Entrépris

Fri entré

Prisutdelning och vernissage

Tisdag 12 november 2019, kl 18.30

Moderna Museets Vänners ordförande Lena Josefsson delar ut priset. Konstnärssamtal med Runo Lagomarsino och Fredrik Liew, intendent för utställningen. Mingel och bar. I samband med priset görs en katalog som säljs till specialpris under kvällen. Välkommen!

Utställningen visas på plan 4

Grafisk karta över Moderna Museet i Stockholm
Karta över Moderna Museet Karta över Moderna Museet i Stockholm

Bilder

Närbild på konstverket We live on the ruins of previous futures av Runo Lagomarsino
Runo Lagomarsino, We live on the ruins of previous futures, 2015–2019 © Runo Lagomarsino. Foto: Andrea Rossetti. Courtesy by the artist and Francesca Minini, Milan.
Konstverket We live on the ruins of previous futures av Runo Lagomarsino
Runo Lagomarsino, We live on the ruins of previous futures, 2015–2019 © Runo Lagomarsino. Foto: Andrea Rossetti. Courtesy by the artist and Francesca Minini, Milan.
Installationsbild ”Runo Lagomarsino”, 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Installationsbild ”Runo Lagomarsino”, 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet