Förköpsbiljett krävs för tillfälliga utställningar. Det är en av åtgärderna vi vidtar för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Walid Raad/The Atlas Group, I might die before I get a rifle_Device VII, 2004/2018 Pigmented inkjet print. Courtesy the artist & Sfeir-Semler Gallery Hamburg / Beirut

Introduktion Walid Raad

Walid Raad arbetar med ämnen som är tätt knutna till hans biografi. Raad är född 1967 i Chbanieh, Libanon. Han växte upp i Beirut under krigen (1975–1990) innan han 1983 emigrerade till New York, USA. Han studerade fotografi och erhöll med tiden en filosofie doktorsgrad i visuell kultur. I den här introduktionen ges en bakgrund till Raads konstnärliga praktik.

Walid Raad är intresserad av hur våld påverkar kroppar, sinnen, konst och traditioner. I sina fotografier, videos, skulpturer, texter och installationer utgår han från historiska händelser och skapar till synes skrattretande, bisarra och förunderliga situationer och dokument.

Raad tenderar att arbeta i projekt över lång tid och här presenteras tre av dessa: ”The Atlas Group” (1989–2004), ”Sweet Talk: Commissions” (1987–) och ”Scratching on things I could disavow” (2007–). I utställningen ställs verk från projekten mot varandra, vilket belyser de många banden och kopplingarna mellan dem. Varje verk kan ses som ett dokument över eller symptom på hur våld påverkar världen.

Performanceverket ”Kicking the Dead and/or Les Louvres” är en central komponent i utställningen. Det uppförs i utställningen vid 23 tillfällen.

Walid Raad/The Atlas Group, Better be watching the clouds_Plate 0094 (Thatcher), 2000/2017 Courtesy the artist & Sfeir-Semler Gallery Hamburg / Beirut © Walid Raad

The Atlas Group

Arbetet med ”The Atlas Group” är centrerat kring inbördeskriget i Libanon (1975–1990). Projektet är organiserat som ett arkiv av funna och/eller framställda dokument samt, historier som kastar ljus på denna historia. Dessa dokument (fotografier, anteckningsböcker, videos, berättelser) är tillskrivna ett antal personer men bakom dem döljer sig endast en upphovsman, Walid Raad själv.

I sin ungdom var Raad fascinerad av fotojournalistik. Som tonåring dokumenterade han våldet i krigets Beirut med sin kamera. När han flera år senare tittade på bilderna igen, hade han inget minne av att ha tagit några av dem. Han undrade om avsaknaden av minnen kunde kopplas till att tiden under kriget varit så våldsam. Raad började att söka efter historiska, litterära, konstnärliga och filosofiska modeller för att hjälpa honom förstå hur minnet fungerar. Studier av hur Sigmund Freud behandlat soldater efter första världskriget ledde honom till begreppet trauma: händelser som levts men inte nödvändigtvis upplevts, vilket ger upphov till hysteriska symtom (förlamning av lemmar utan fysiologisk anledning, återkommande drömmar etc.).

Raad fängslades av begreppet ”hysteriska symtom” och funderade över möjligheterna att bygga upp ett arkiv över sådana symtom i form av dokument och berättelser – ett arkiv som en dag skulle kunna hjälpa framtida historiker till en rikare historieskrivning om krigen. Raad bestämde sig också för att inte skilja mellan dokument han hittat och sådana han föreställt sig. Hans historier och dokument blev så småningom ”The Atlas Group”.

Dokumenten i ”The Atlas Groups” arkiv vittnar direkt och indirekt om vad som händer med människor och städer när hotet om våld är ständigt närvarande. Raads dokument och berättelser lyfter fram de utmaningar den ställs inför som vill skriva eller berätta historier om våldsamma händelser som levts men inte upplevts.

Walid Raad/The Atlas Group, I want to be able to welcome my father to my house_July 31-5,1989, 1990/2018 Courtesy the artist & Sfeir-Semler Gallery Hamburg / Beirut © Walid Raad

Sweet Talk: Commissions

I slutet av 1980-talet gav Walid Raad sig själv i uppdrag att fotografera Beirut som runt krigets slutskede befann sig i kraftig ekonomisk, social och politisk förändring. Vid början av 1990-talet var det för första gången på 17 år relativt säkert att röra sig runt i den under kriget uppdelade staden (östra och västra Beirut) och fastighetsutvecklare började att bygga upp Beiruts förstörda centrum.

Raad kallar sina självpåtagna uppdrag ”Sweet Talk” vilket speglar hur stadens invånare lockas in i en osäker och alltjämt våldsam framtid, och hur de matas med sockrade budskap av politiker, fastighetsutvecklare och andra som lockar med nya livsstilar och fantasier.

Staden i Raads ”Sweet Talk”-uppdrag har ett underligt förhållande till tid och rum: ruiner från det förflutna dyker upp på återuppförda byggnader och hela grannskap tycks ha fastnat i en labyrintisk tid. Under arbetet med ”Sweet Talk” träffade Raad författaren och teoretikern Jalal Toufic, vars texter påverkade honom djupt. Under de följande åren kom Raad att röra sig bort från de begrepp som format ”The Atlas Group” för att istället närma sig Toufics idéer om ruiner, levande döda, överskuggande katastrofer och labyrinter.

Walid Raad, Sweet Talk Commissions (Solidere: 1994–1997), 2018. Film still. Courtesy the artist & Sfeir-Semler Gallery Beirut / Hamburg © Walid Raad

Scratching on things I could disavow

”Scratching on things I could disavow” utgår från framväxten av nya museer, gallerier och biennaler i städer som Abu Dhabi, Beirut, Kairo, Doha, Istanbul och Sharjah samt västvärldens växande intresse för arabisk och islamisk konst. Walid Raad ser på denna utveckling i ljuset av de geopolitiska, ekonomiska, sociala och militära konflikter som svept genom regionen under de senaste årtiondena.

Raad koncentrerar sig på hur konstföremål påverkas fysiskt av krig men också icke-fysiskt (de förlorar sina skuggor, rum verkar platta, färger drar sig undan världen osv). Han berör också behovet av nya sätt och platser för att visa sådan utsatt konst på. I stället för museer av stjärnarkitekter som Jean Nouvel och Frank Gehry, föreställer sig Raad en arkitektur som är uppmärksam på förlorade skuggor och försvinnande färger.

I ”Postface to the Ninth Edition: On Marwan Kassab Bachi (1934–2016)”, 2017, upptäcktes flera målningar av den syriska konstnären Marwan på baksidan av andra målningar i Moderna Museets samling. Raad uppmanar oss att fundera över hur vissa konstverk tar till försvarsåtgärder och gömmer sig i kristider, men också hur, var och när de väljer att dyka upp igen.

Walid Raad, Postface to the ninth edition-On Marwan Kassab-Bachi (1934–2016), 2017 Courtesy the artist & Sfeir-Semler Gallery Hamburg / Beirut © Walid Raad

Kicking the Dead and/or Les Louvres

”Kicking the Dead and/or Les Louvres” är en 75 minuter lång performance, eller “walkthrough” som konstnären kallar det. Verket uppförs vid 23 tillfällen och rymmer en presentation i föreläsningsform, videovisningar och rundvandringar i utställningsrummet tillsammans med konstnären.

I performancen fokuserar Walid Raad på öppningen av Louvren i Abu Dhabi. Hans efterforskningar leder honom in på första världskriget, konstutbildning, försäkringar, svett och höga byggnaders historia. Under akten introducerar Raad även ett antal personer, bland dem en Vietnamveteran/första världskriget-fanatiker, mattrestauratörer, fastighetsmoguler och ett antal schejker, furstar och emirer.

Det performativa berättandet är en central aspekt av Walid Raads konstnärskap. I sina liveframträdanden och guidade turer ger sig Raad tid att bygga upp lagrade berättelser där politiska, filosofiska och historiska insikter blandas med fakta, fantasi och storytelling.

Utöver ”Kicking the Dead and/or Les Louvres” ger Walid Raad även fem guidade visningar av utställningen.

Läs mer och köp biljett: Performance Kicking the Dead and/or Les Louvre
Läs mer och köp biljett: Guidad visning av och med Walid Raad

Walid Raad, Kicking the Dead and/or Les Louvres, 2018 © Elina Giounanli / Walid Raad
Walid Raad, Kicking the Dead and/or Les Louvres (stillbild från presentation), 2018 ONASSIS, Aten 2018. Foto: Elina Giounanli

Mer om utställningen