back

Cecilia Edefalk

 

Föremålet för Cecilia Edefalks arbeten är måleriets representation. Det är en undersökande verksamhet i vilken hon ofta använder en fotografisk bild som förlaga till sina målningar, till exempel stillbilder ur filmer och reklambilder. I målningarna framträder smärre men betydelsefulla skiftningar av innehåll, kontext och framtoning, något som inte bara ifrågasätter måleriet och representationen som sådant utan även det raster genom vilket vi upplever verkligheten.

Därför handlar hennes verk också om att undersöka själva seendet och perceptionen av verkligheten. Genom att konsekvent använda sig av "en bild av en bild av en bild…" både tömmer hon bilden på dess ursprungliga mening samtidigt som hon skapar ny mening. Då hon ibland också delar upp bilden i olika ytor som samverkar på ett intrikat vis slås vår uppfattningsförmåga sönder likt en krossad spegel och uppmanar oss till självreflektion.

Vad ser vi egentligen? Ytor. Men under dessa ytor finns lager på lager av mening. Som när Edefalk gör en målning av ett fotografi av en egen skiss. Vi kan förlora oss i målningens tillkomsthistoria och konstatera att det inte finns endast en tydlig upplevelse eller tolkning av den utan flera - beroende på vilken bild man väljer att utgå ifrån.

JPN

 

Cecilia Edefalk

Ich bin tot, 2005

© Cecilia Edefalk Courtesy Brändström & Stene
 

Silvergelatinfotografi på fiberpapper i 5 våder, 300x550 cm. Installationsbild Ich bin tot, Brändström & Stene, 2005. Foto: Carl Henrik Tillberg