Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Katarzyna Kobro och Władysław Strzemiński (detalj), ca 1930–1931 © Archives of Muzeum Sztuki in Łódź

25.7 2018

Seminarium om visionär konst och demokratisk samhällsplanering

Moderna Museet Malmö arrangerar ett seminarium om avantgardekonst och samhällsplanering eftermiddagen den 30 augusti. Med anknytning till den pågående utställningen Kobro & Strzemiński: Ny konst i turbulenta tider, berättar Jarosław Suchan, som varit med och kuraterat utställningen, om konstnärsparets syn på konstens kraft för en ny samhällsordning. Därefter berättar Victoria Percovich Gutierrez från White arkitekter om stadsutveckling och demokrati.

Kobro och Strzemiński ansåg att de principer och teorier som de utvecklade inom målning och skulptur skulle återspeglas inom arkitektur, stadsplanering och social design, och på så sätt lägga grunden för alla mänskliga aktiviteter och i förlängningen förmå samhället att gå i rätt riktning.

Ytterligare information.

Publicerad 25 juli 2018 · Uppdaterad 25 juli 2018

Nyheter