Objekt i olika färger på ett podium.

Adrián Villar Rojas, Los teatros de Saturno III, från serien Fantasma (Ghost), 2015 © Adrián Villar Rojas. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Acclimatize

Ett symposium om museernas roll i omställningen till en hållbar framtid

16.2 2021

Stockholm

Välkommen till ett symposium utöver det vanliga! Allt fler röster gör gällande att konst och kultur kan spela en avgörande roll i omställningen till en hållbar framtid. Museer är platser för kulturhistoria, för berättelser och minnen. De är öppna rum för samtal och reflektion. Hur ser museernas förutsättningar att bidra till omställningen ut och hur kan vi på bästa sätt utnyttja vår potential?

Föreläsningar, diskussionsgrupper och små överraskningar

Under symposiet samlar vi intryck från några av de utställningar och program som gjorts och görs på museer kring klimat och hållbarhet. Vi tittar närmare på både framgångsfaktorer och fallgropar och undersöker vägar för fortsatt arbete. Under dagen får vi möjlighet att diskutera tillsammans med ett antal forskare, curatorer och andra aktörer, som delar med sig av sina erfarenheter. Programmet består av både föreläsningar, diskussionsgrupper och små överraskningar, och avslutas med ett panelsamtal.

Symposiet vänder sig framför allt till dig som arbetar på museum med utställningar och samlingar, pedagogik och programverksamhet eller kommunikation. För att samtalen ska kunna bli så bra och konstruktiva som möjligt har vi satt en maxgräns på 50 aktiva deltagare. Övriga kan lyssna till alla talare och ta del av sammanfattningen av gruppdiskussionerna.

Varmt välkomna!

Program

Block 1

09.00 Zoom–rummet öppnar
09.10 Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou hälsar välkommen
09.20 Introduktion och praktisk information
09.30 Lotten Gustafsson Reinius – Det tentakulära museet: om förarbetet till ”Arktis – medan isen smälter”
10.00 Ylva Hillström & Svante Tirén – Acclimatizeprojektet på Moderna Museet
10.20 Graciela Melitsko Thornton – Driving Environmental Change through Culture (på engelska)
10.35 Paus
10.50 Breakout session – Nyckelfrågor diskuteras i mindre grupper
11.20 Summering – Moderatorerna kommenterar gruppdiskussionerna
11.50  Lunch

Block 2

13.00 Jonna Bornemark – Klimatfrågan som existentiell kris: polarisering, ”vi” och kulturens roll
13.30 Daniel Urey & Karin Englund – Lyssna! Om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor
13.45 Thérèse Kristiansson – ”Trollsyn i hjärtmarkerna” – ett konstnärligt forskningsprojekt om konst och design
14.00 James Taylor-Foster & Carlos Mínguez Carrasco – ArkDes (på engelska)
14.15 Joa Ljungberg – “Sensing Nature from Within” på Moderna Museet Malmö
14.30 Breakout session – Nyckelfrågor diskuteras i mindre grupper
15.00 Summering – Moderatorerna kommenterar gruppdiskussionerna
15.30 Paus

Block 3

15.40 Parasto Backman & Brita Lindvall Leitmann – “Mellan stilar och marginaler” – Visuell kommunikation och hållbarhet i praktiken
15.55 Kata Nylén – Klimatpsykologi för stor påverkan och verklig förändring
16.10 Panelsamtal – Reflektion och framåtblickar med Gitte Ørskou (Moderna Museet), Hanna Bergeå (Mistra Environmental Communication), Eva Friman (Mistra Environmental Communication), och Lotten Gustafsson Reinius (Nordiska museet).
16.45 Avslutande kommentar och uppföljning

Observera att det kan bli förändringar i programmet.

Frågor? Kontakta Ylva Hillström, intendent