filmstill från "The Offspring Resembles the Parent", tryck som visar ett ritat skepp i ett stormigt hav

The Offspring Resembles the Parent, 2015 Lina Selander och Oscar Mangione

Filmklubben: Silphium & The Offspring Resembles the Parent

Tempo Dokumentärfestival

8.3 2024

Stockholm

Pengar är temat för årets Tempo Dokumentärfestival. Filmklubben presenterar i samarbete med festivalen två verk av konstnären Lina Selander: ”Silphium” (2014) och ”The Offspring Resembles the Parent” (2015). Efter filmvisningen samtalar Lina Selander och filmcuratorn Martin Grennberger.

Filmen ”Silphium” (2014) tar sin utgångspunkt i en sedan länge försvunnen växt med samma namn. Växten tros ha utrotats genom rovdrift då den blev otroligt dyrbar, bland annat på grund av att den kunde användas som preventivmedel. Den finns avbildad på mynt från den grekiska kolonin Kyrene i nuvarande Libyen, den enda plats där den växte. Silphium är således ihågkommen genom det som dödade den – pengar. Filmen ”Silphium” undersöker bilden som yta; prägling eller projektion och som minne; ”myntandet” av en specifik plats i en odifferentierad rymd.

Titeln till filmen ”The Offspring resembles the Parent” (2015) är tagen ur Aristoteles ”Politiken” där han argumenterar för det onaturliga i att pengar förräntas. Detta eftersom de, i motsats till naturgivna tillgångar som boskap eller gröda, egentligen inte kan fortplanta sig av egen kraft – ”Pengar existerar inte av naturen utan av lagen”. Filmen tar sin utgångspunkt i nödsedlar från 1920-talet; pengar som tryckts upp under perioder av kris och inflation, eller för enklaver utan färdiga former och klara gränser, som ghetton, koncentrationsläger eller kolonier.

När Mnemosyne, minnets gudinna, ”översattes” från grekiska till latin blev hon Moneta, ursprunget till vårt mynt och engelskans ”money”. Lina Selanders filmer återvänder till iakttagelsen att minne och ekonomi är oskiljaktiga i bemärkelsen ett kapital vi förvaltar eller lämnar vidare.

Efter filmvisningen samtalar Lina Selander och filmcuratorn Martin Grennberger.

 filmstillbild från "Silphium", bilden lyder  "until they feel, ahead of them, a barrier" (tills de känner, framför sig, en barriär)
Silphium, 2014 Lina Selander och Oscar Mangione

Lina Selander

Lina Selanders filmer och installationer kan läsas som kompositioner eller tankemodeller i vilka idéer och förutsättningar utforskas och vägs. Hon undersöker relationen mellan minne och varseblivande, fotografi och film, språk och minne.

Selander har haft separatutställningar på bland annat Kunst Haus Wien; Argos – Centre for Art and Media, Bryssel; Iniva, London; Moderna Museet, Stockholm; VOX – Centre de l’image contemporaine, Montréal. Hon representerade Sverige på Venedigbiennalen 2015 i en utställning arrangerad av Moderna Museet.

Martin Grennberger

Martin Grennberger är skribent, filmcurator och medgrundare till tidskriften Walden. Han har curaterat filmvisningar vid bland annat EXiS (Experimental Film and Video Festival, Seoul), Light Industry (New York) och Moderna Museet (Stockholm).

filmstillsbild från "Silphium", bild i en bok på ett gammalt mynt med en växt
Silphium, 2014 Lina Selander och Oscar Mangione
filmstillsbild från "The Offspring Resembles the Parent", äldre målning av en kulle där de olika lagren i kullens jord syns. Runt kullen gräver personer
The Offspring Resembles the Parent, 2015 Lina Selander och Oscar Mangione