Ernest Cole, Police and Passes

Ernest Cole, Police and Passes. From the series House of Bondage, 1960-66 © Ernest Cole Family Trust

Looking at history and today

A discussion around Ernest Cole´s photography

STOCKHOLM TISDAG 31 MARS 2015 KL 18.30

Plats: i samlingen, entrébiljett gäller

Språk: engelska

I Moderna Museets samling finns ett sjuttiotal fotografier av den sydafrikanske fotografen Ernest Cole (1940–1990) och de visas från mars i museets samlingspresentation. Ernest Cole tvingades att lämna sitt hemland för att kunna publicera boken House of Bondage, som kom ut 1967, i vilken han porträtterade den svarta befolkningens liv i skuggan av apartheidlagarnas rasistiska segregation. Boken förbjöds omedelbart i Sydafrika och man tvingade Ernest Cole att leva resten av sitt liv i exil. I början av 1970-talet besökte han Sverige och hans fotografier visades i utställningar i Stockholm och Göteborg. Genom sina kollegor i gruppen Tio fotografer donerades Ernest Coles fotografier till Hasselbladstiftelsen och Moderna Museet.
Anna Tellgren, intendent för fotografi vid Moderna Museet, presenterar Ernest Coles fotografier och Rangoato Hlasane samt David Andrew från Wits School of Arts, Johannesburg, ger en bakgrundsbild till sydafrikansk fotografi under 1960-talet utifrån sina egna praktiker. Samtalet leds av Anette Göthlund, professor vid Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, Stockholm.

Rangoato Hlasane är lektor vid Wits School of Arts, kulturarbetare, författare, illustratör, DJ och pedagog. Han bor i Johannesburg i Sydafrika och har en masterexamen i konst, design och arkitektur från Johannesburg University. Han grundade Keleketla! Library, ett ideellt drivet bibliotek och ungdomscenter i centrala Johannesburg. Han har uppträtt med så kallade ”sonic talks” vid evenemang som ”10 Cities” symposium om offentliga rum, konserter i Kenya, konferensen ”Year After Zero” i Tyskland och ett symposium om pedagogik vid 9th Bienal do Mercosul i Brasilien.

David Andrew är konstnär och professor vid Wits School of Arts, Wits University, Johannesburg, Sydafrika. Hans intresse för relationen konstnär-lärare har resulterat i ett antal projekt med syfte att forska, utforma och genomföra alternativa utbildningsvägar för konstpedagoger och konstnärer som ska arbeta i skolan. Nuvarande forskning omfattar bland annat ett historiskt studium av konst- och bildlärarutbildning i Sydafrika och södra Afrika i ett samarbetsprojekt som kartlägger utbildningarnas politik och praxis över hela den afrikanska kontinenten.

Moderna Museet i samarbete med Konstfack

Läs mer om samlingspresentationen av Ernest Cole

Mer om programmet