Hou Hanru

Hou Hanru

Hou Hanru

STOCKHOLM FREDAG 27 MARS 2015 KL 18

Museet: mellan laboratorium och offentligt rum 

Plats: Auditoriet, fri entré, ingen förbokning. OBS! Begränsat antal platser.

Språk: engelska

Hou Hanru, född och utbildad i Beijing, Kina, är en framträdande skribent och curator baserad i Rom, Paris och San Francisco. Han arbetar som konstnärlig ledare på MAXXI (National Museum for 21 Century Art and National Museum of Architecture) i Rom.

Hou Hanru: ”I en tid då världen präglas av globalisering och nyliberalism står samtidskonstmuseer inför stora utmaningar, och offentliga institutioner kollapsar. Hur kan man anta utmaningen att utveckla museet som offentligt rum, uppmuntra till experiment och skapa en kreativ dialog med ett samhälle i förändring? Det är viktiga frågor för museivärlden att reflektera över idag. Ett museum bör likaså ge en möjlighet för djupare reflektioner över sambandet mellan dess program och världen i övrigt, i synnerhet de pågående sociala, ekonomiska och geopolitiska förändringarna som vi just nu ser… Som konstnärlig ledare för MAXXI, det statliga samtidskonstmuseet i Rom, har jag lagt ut nya riktlinjer för museets program som föreslår utforskning av och diskussion kring dessa ämnen.”

Hou Hanru flyttade från Kina till Frankrike på 1990-talet, efter att ha tagit sin examen i fri konst på Central Academy of Fine Arts i Beijng. Han arbetade i Paris som frilansande curator och kritiker, och utnämndes 2006 Director of exhibitions and public program vid San Francisco Art Institute där han stannade till 2012.

Hou Hanru har sammanställt närmare 100 utställningar runt om i världen, några av dem är China/Avant Garde (National Museum of Art of China, 1989), Cities on the Move (1997-2000), the 2nd Johannesburg Biennial (1997), Frankrikes paviljong på Venedigbiennalen (1999) Shanghai-biennalen (2000), Gwangjubiennalen (2002), Istanbulbiennalen (2007) med flera. Han har återvänt till Kina för att bland annat arbeta med utställningen Dirty Realism på Today Art Museum i Beijing och Urumqi 2013.

Hou Hanru tjänar som rådgivare åt ett flertal internationella konstinstitutioner, skriver regelbundet i en rad konsttidskrifter, bland annat Art In America och Flash Art International.

Mer om programmet