Grönt och blått mönster av tång

God Grön

Ät ett konstverk!

3.6 2022

Stockholm

Den 3 juni äger Jeremy Dellers konstaktion God Grön rum. 10 000 specialtillverkade God Grön Energy Bars delas ut gratis i Stockholm och en klimatsmart framtidslunch serveras till omkring 6 000 skolelever. Runt om i staden möts du också av Jeremy Dellers affischer med syfte uppmärksamma matens betydelse för en hållbar framtid.

Mat är klimat! God Grön är en konstnärlig aktion i tre delar av den brittiska konstnären Jeremy Deller. Aktionen sammanfaller med konferensen Stockholm+50 i vilken 2 000 delegater på uppdrag av FN diskuterar hur vi kan öka takten på omställningen till en hållbar framtid och nå klimatmålen.

Sedan 1990-talet har Deller iscensatt olika slags sociala interventioner som ”stör” uppfattningen av det offentliga rummet och understryker politiskt orienterade budskap. Hans arbetsmetod präglas av samarbete och involvering av andra människor såväl i den kreativa processen som i själva utförandet.

Det är ett slags experiment. Jag har inga särskilda mål som sådana, inte mer än att se vad som händer. Jag vill bara att ingen ska bli skadad! – Jeremy Deller

Tång och insekter

Tång och insekter har länge varit del av människans kost. I vissa delar av världen har de här råvarorna fortsatt att vara självklara inslag på menyn, medan de för många av oss i Europa numera känns främmande. Det är dags att sluta cirkeln!

God Grön erbjuder en möjlighet att dela upplevelsen av framtidens väl beprövade mattradition med andra och samtidigt reflektera över hur vi kan förvalta den energi som maten ger oss på bästa sätt. Hur kan vi göra mer av de bra sakerna och mindre av de dåliga? Tillsammans!

Jeremy Deller, God grön (affisch), 2022

Vi behöver alla hjälpas åt!

Mat är en nyckel till att vi ska klara FN:s hållbarhetsmål och återvända till ett läge där inte bara klimatet stabiliseras, utan även den biologiska mångfalden bevaras. Dessutom skulle en omställning i den globala kosthållningen göra att användningen av landresurser, vatten, kväve och fosfor hamnar på nivåer som är hållbara för planeten.

Forskningen på området har resulterat i den så kallade EAT Lancet Planetary Health Diet.
”Att äta hälsosam mat kan vara det viktigaste sättet att bidra till att rädda planeten”, säger miljöprofessor Johan Rockström i dokumentärfilmen ”Breaking Boundaries: The Science Of Our Planet” från 2021. Med andra ord: Mat är klimat!

Den senaste IPCC-rapporten (Intergovernmental Panel on Climate Change) lyfter fram individens betydelse för att vi ska klara klimatkrisen. Vi behöver alla hjälpas åt och inte förlita oss på att någon annan, någon annanstans, ska lösa problemet åt oss.

En affisch för projektet "God Grön" där det mot en bakgrund av grön och blå tång-mönster står: Kelp helps! En ny Energy bar för Stockholm 3 juni 2022
Jeremy Deller, Kelp Helps! (affisch), 2022

God Grön Energy Bar

Den svensktillverkade God Grön Energy Bar finns endast tillgänglig den 3 juni 2022. Receptet har tagits fram i dialog med Moderna Museets egen kock Malin Söderström. De innehåller sockertång som odlats klimatsmart i havet i en växande omfattning. Förpackningen är utformad av Jeremy Deller.

Sockertång (sugar kelp på engelska) är en fantastisk smaksättare som tillför både sälta och umami. Dessutom är den proppfull av vitaminer och mineraler.

Sockertångsodlingarna på svenska västkusten tar inget land i anspråk. Samtidigt främjas andra arter som trivs i och omkring odlingarna. Tången tar upp både koldioxid och fosfor och bidrar därigenom till minskad övergödning.

Här hämtar du din God Grön Energy Bar

God Grön Energy Bar delas ut så länge de räcker under fredagen den 3 juni. De finns att få via lådcyklar som rullar ute på stan eller att hämta på följande ställen:
• Centralstationen
• Gustav Adolfs Torg
• Stockholmsmässan
• Stockholms universitet
• Moderna Museet

Framtidslunch för skolan

Med en ökande befolkning behövs proteinkällor som varken kräver omfattande odlingsarealer, stora vattenmängder eller släpper ut koldioxid. Insekter är en sådan proteinkälla.

Moderna Museets kock Malin Söderström har tillsammans med fem skolkökschefer och Jeremy Deller, tagit fram ett inspirerande recept på en klimatsmart framtidslunch som serveras till 6 000 elever i skolmatsalar runt om i Stockholm den 3 juni. Måltiden består av en gulärtsfalafel, mathavre och grönsaker. Som tillval finns både sockertångspesto och en granola med insektsprotein.

Insektsproteinet i God Gröns framtidslunch kommer från en producent i Dalarna. Här får Tenebrio Molitor-larver, också kända som mjölmaskar, äta bland annat äppelskal från ett lokalt musteri och de blir så småningom till en både klimatsmart och välsmakande näringskälla. Restprodukterna tas till vara som växtnäring.

Deltagande skolor:

Abrahamsbergsskolan, Campus Konradsberg, Hägerstensåsens skola, Lilla Nacka, Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.

Kocken Malin Söderström
Malin Söderström Foto: Albin Dahlström
Konstnären Jeremy Deller smakar på sockertång
Jeremy Deller, 2022 Foto: Ylva Hillström

Jeremy Deller

Den brittiska konstnären Jeremy Deller (f. 1966) arbetar i huvudsak konceptuellt i olika tekniker och medier. Hans konst präglas av samarbete och innehåller ofta sociala och politiska aspekter samt en uttalad nedvärdering av det konstnärliga egot genom att andra människor involveras i den kreativa processen. Han erhöll Turner-priset 2004 och valdes ut att representera Storbritannien på Venedigbiennalen 2013.

Några av Jeremy Dellers verk: ”Acid Brass” (1997) smälte samman musiken från ett traditionellt brassband med acid house och Detroit techno; ”Slaget vid Orgreave” (2001) återskapade en våldsam konfrontation från en gruvstrejk 1984; ”Our Hobby is Depeche Mode” (2002) är en dokumentärfilm om Depeche Mode-fans runt om i världen; ”We’re Here Because We’re Here” (2016) samlade tusentals frivilliga i ett modernt minnesmärke för att markera hundraårsminnet av slaget vid Somme; ”Everybody in The Place: An Incomplete History of Britain 1984–1992” (2019) är en dokumentärfilm om sammankopplingen mellan ravekulturen och politisk oro i Storbritannien i slutet av 1980-talet.