Rebecca Digby, Impulsion II (stillbild från video), 2015 Video 9:19 min © Rebecca Digby

Konsten att agera

Konferens om hierarkier inom västerländsk konst- och formbranch

29.11 2018

Stockholm

Välkommen till en konferensen som vill undersöka gränser, rådande kriterier och hierarkier inom den västerländska konstscenen och bild-och formbranschen. Under denna heldag kommer vi också diskutera bedömningskriterier och vilka uttryck som tillåts inom dessa system.

Konferensen ställer frågan: Hur ska vi göra för att fler utlandsfödda bild- och formskapare ska ta plats på landets konst och kulturscener?

Medverkande

Abir Boukhari, curator på AllArtNow
Jenny Berntsson, konstnär och ordförande för Konstföreningen Torget
Johanna Linder, verksamhetsledare, Österängens Konsthall
Johannes Björk, litteraturvetare och konstkritiker
Meira Ahmemulic, konstnär
Sebastian Dahlqvist, konstnär och curator, verksamhetsledare på Skånes konstförening, curator på Art Lab Gnesta

Ola Öhlin och Caroline Lund berättar om de båda parallella projekten Konsten att delta och Konsten att mötas.

Besök av Modernautställningen 2018 – med framtiden bakom oss med introduktion av Catrin Lundqvist från Moderna Museet.

Det slutgiltiga programmet presenteras på Sveriges konstföreningars webbplats: Konsten att agera – konferens på Moderna Museet