Group 2
Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg

Santiago Mostyn och Joa Ljungberg, curatorer för Modernautställningen 2018 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Modernautställningen 2018

20.10 2018 – 6.1 2019

Stockholm

Nu är det dags igen. Med Joa Ljungberg och Santiago Mostyn som curatorer presenterar Modernautställningen 2018 närmare 40 konstnärer som på olika sätt är knutna till den svenska konstscenen. Välkommen till en utställning som med både svärta och innerlighet reflekterar över det svenska samhället, över en natur som inte längre är som den en gång var, och över en framtid som redan tycks ha börjat.

Modernautställningen är ett storskaligt utställningsprojekt som museet genomför vart fjärde år. I årets upplaga blickar ett flertal konstnärer bakåt i den svenska historien och belyser skeenden som format och omformat det svenska samhället. Andra konstnärer lyfter fram diametralt olika upplevelser av att leva i Sverige idag. Mitt i det lokala återfinns också utblickar till platser geografiskt långt borta, som på olika sätt påverkar våra liv här och nu.

Den mänskliga kroppen är tydligt närvarande överallt i utställningen – ständigt bevakad och registrerad, inklämd mellan geografiska och juridiska gränser, och formad av ideologier, teknologier, maktstrukturer och normer. Starkt närvarande är också spåren efter en natur som transformerats till oigenkännlighet för att istället ge plats åt vidsträckta områden av industriell natur, där tiden tycks gå allt snabbare.

Samtidigt finns på flera håll ett positivt sökande: efter en existens och en sexualitet bortom patriarkatet, konsumtionssamhället och olika religiösa arv, och efter nya sätt att förstå sig själv som en mer integrerad del av en kosmologisk helhet. Den hierarkiska uppdelningen mellan människa, djur och växt omtolkas och omförhandlas på många håll just nu, vilket i framtiden kan öppna upp för nya former av gemensamt liv.

Vad är Modernautställningen?

Modernautställningen är ett återkommande utställningsformat med ca 30–50 utställande konstnärer. Vart fjärde år har du chansen att följa med i museets genomlysning av den samtida svenska konstscenen. Den första upplagan av Modernautställningen genomfördes 2006. Modernautställningen 2018 omfattar både en stor utställning och ett program med performance, filmvisningar och konstnärssamtal.

Hur har de medverkande konstnärerna valts ut?

För att välja ut de konstnärer som medverkar i utställningen har curatorerna för årets upplaga genomfört en mängd ateljébesök runt om i Sverige, samt även på en del andra platser. De har också arrangerat fyra seminariedagar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå, där ett 40-tal curatorer, forskare och museichefer bjudits in för att bidra med konstnärliga upptäckter och reflektioner kring viktiga tendenser i tiden. Seminariedagarna har möjliggjorts genom ett nära samarbete med Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konsthall, Bildmuseet i Umeå och Konstnärsnämnden/Iaspis i Stockholm.

Publikation?

I samband med Modernautställningen 2018 görs en publikation i samarbete med Konstnärsnämnden/Iaspis. Boken kommer att presentera ett 50-tal konstnärskap som tillsammans utgör viktiga delar av den svenska konstscenen idag. Här finner du de tematiska grupperingar av konstnärer som återfinns i utställningen men även viktiga konstnärskap som i sina praktiker tar oss i andra riktningar. Publikationen kommer även att innehålla texter som belyser frågor och ämnen med hög relevans för både konsten, samhället och planeten.

Vad menas med ”den svenska konstscenen”?

Idag verkar konstnärer i Sverige med bakgrund i en mängd olika länder och kulturer. Vissa av dessa konstnärer har bott i Sverige i några år, andra betydligt längre. Det finns också svenskfödda konstnärer som idag har sin bas i andra delar av världen. Och det finns konstnärer som vuxit upp utanför Sverige, men som genomfört hela sin konstnärliga utbildning i Sverige, för att därefter flytta till ett tredje land. Gränserna för ”den svenska konstscenen” är således inte desamma som för nationalstaten Sverige, även om det inom denna scen myllrar av innehållsmässiga kopplingar till landet Sverige, dess historia, utbildningssystem, samhällsmodell och relation till omvärlden.

Utställningen visas på plan 4

Karta över Moderna Museet
Karta över Moderna Museet.

Kalender

Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg
  • Guidad visning

Modernautställningen 2018

På svenska

Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg
  • Guidad visning

Modernautställningen 2018

På svenska

Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg
  • Guidad visning

Modernautställningen 2018

På engelska

Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg
  • Guidad visning

Modernautställningen 2018

På svenska

Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg
  • Guidad visning

Modernautställningen 2018

På svenska

Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg
  • Guidad visning

Modernautställningen 2018

På svenska

Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg
  • Guidad visning

Modernautställningen 2018

På svenska

Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg
  • Guidad visning

Modernautställningen 2018

På engelska

Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg
  • Guidad visning

Modernautställningen 2018

På svenska

Porträttfoto av curatorerna Santiago Mostyn och Joa Ljungberg
  • Guidad visning

Modernautställningen 2018

På svenska