Eric Magassa, Från serien THE LOST SERIES, GÖTEBORG, 2017 Pigmentutskrift © Eric Magassa / Bildupphovsrätt 2018

Moderna­utställning­en 2018

Med framtiden bakom oss

20.10 2018 – 6.1 2019

Stockholm

Nu är det dags igen. Med Joa Ljungberg och Santiago Mostyn som curatorer presenterar Modernautställningen 2018 närmare 40 konstnärer som på olika sätt är knutna till den svenska konstscenen. Välkommen till en utställning som med både svärta och innerlighet reflekterar över det svenska samhället, över en natur som inte längre är som den en gång var, och över en framtid som redan tycks ha börjat.

Modernautställningen är ett storskaligt utställningsprojekt som museet genomför vart fjärde år. I årets upplaga blickar ett flertal konstnärer bakåt i den svenska historien och belyser skeenden som format och omformat det svenska samhället. Andra konstnärer lyfter fram diametralt olika upplevelser av att leva i Sverige idag. Mitt i det lokala återfinns också utblickar till platser geografiskt långt borta, som på olika sätt påverkar våra liv här och nu.

Den mänskliga kroppen är tydligt närvarande överallt i utställningen – ständigt bevakad och registrerad, inklämd mellan geografiska och juridiska gränser, och formad av ideologier, teknologier, maktstrukturer och normer. Starkt närvarande är också spåren efter en natur som transformerats till oigenkännlighet för att istället ge plats åt vidsträckta områden av industriell natur, där tiden tycks gå allt snabbare.

Samtidigt finns på flera håll ett positivt sökande: efter en existens och en sexualitet bortom patriarkatet, konsumtionssamhället och olika religiösa arv, och efter nya sätt att förstå sig själv som en mer integrerad del av en kosmologisk helhet. Den hierarkiska uppdelningen mellan människa, djur och växt omtolkas och omförhandlas på många håll just nu, vilket i framtiden kan öppna upp för nya former av gemensamt liv.

Vad är Modernautställningen?

Modernautställningen är ett återkommande utställningsformat med ca 30–50 utställande konstnärer. Vart fjärde år har du chansen att följa med i museets genomlysning av den samtida svenska konstscenen. Den första upplagan av Modernautställningen genomfördes 2006. Modernautställningen 2018 omfattar både en stor utställning och ett program med performance, filmvisningar och konstnärssamtal.

Performance av Dinis Macado
Öppningsdag Modernautställningen 2018

Filmer om Modernautställningen 2018

I spellistan samlas filmer som vi har producerat i samband med Modernautställningen 2018. Här kan du se alltifrån dokumentation av samtal och performances till längre föreläsningar och kortare filmklipp.

Hur har de medverkande konstnärerna valts ut?

För att välja ut de konstnärer som medverkar i utställningen har curatorerna för årets upplaga genomfört en mängd ateljébesök runt om i Sverige, samt även på en del andra platser. De har också arrangerat fyra seminariedagar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå, där ett 40-tal curatorer, forskare och museichefer bjudits in för att bidra med konstnärliga upptäckter och reflektioner kring viktiga tendenser i tiden. Seminariedagarna har möjliggjorts genom ett nära samarbete med Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konsthall, Bildmuseet i Umeå och Konstnärsnämnden/Iaspis i Stockholm.

Läs mer: Research och urval

Publikation om den svenska konstscenen idag

I samband med Modernautställningen 2018 görs en publikation i samarbete med Konstnärsnämnden/Iaspis. Boken kommer att presentera närmare 60 konstnärskap som tillsammans utgör viktiga delar av den svenska konstscenen idag. Här finner du de tematiska grupperingar av konstnärer som återfinns i utställningen men även viktiga konstnärskap som i sina praktiker tar oss i andra riktningar. Publikationen kommer även att innehålla texter som belyser frågor och ämnen med hög relevans för både konsten, samhället och planeten.

Vad menas med ”den svenska konstscenen”?

Idag verkar konstnärer i Sverige med bakgrund i en mängd olika länder och kulturer. Vissa av dessa konstnärer har bott i Sverige i några år, andra betydligt längre. Det finns också svenskfödda konstnärer som idag har sin bas i andra delar av världen. Och det finns konstnärer som vuxit upp utanför Sverige, men som genomfört hela sin konstnärliga utbildning i Sverige, för att därefter flytta till ett tredje land. Gränserna för ”den svenska konstscenen” är således inte desamma som för nationalstaten Sverige, även om det inom denna scen myllrar av innehållsmässiga kopplingar till landet Sverige, dess historia, utbildningssystem, samhällsmodell och relation till omvärlden.

Medverkande konstnärer

Meriç Algün, Muhammad Ali, Emanuel Almborg, Ragna Bley, Alfred Boman, Kalle Brolin, Fanny Carinasdotter, Anja Örn & Tomas Örn, Kah Bee Chow, Rebecca Digby, Sven X-et Erixson, Malin Franzén, Mark Frygell, Erik Mikael Gudrunsson, Thomas Hämén, Ingela Ihrman, Sara Jordenö & Amber Horning, Hanni Kamaly, Mårten Lange, Helena Lund Ek, Dinis Machado, Éva Mag, Eric Magassa, Tor-Finn Malum Fitje med Thomas Hill, Britta Marakatt-Labba, Fatima Moallim, Åsa Norberg & Jennie Sundén, Ida Persson, Anna-Karin Rasmusson, John Skoog, Anders Sunna, Cara Tolmie, Anna Uddenberg, Sophie Vuković, Knutte Wester, John Willgren och Christine Ödlund.

Läs mer om konstnärerna: Medverkande konstnärer

Öppningsdag

Lördag 20 oktober 2018

Under Modernautställningens första dag blir det performance med John Willgren, Fatima Moallim och Ingela Ihrman. Du kan också ta del av konstnärssamtal med Britta Marakatt-Labba, Eric Magassa, Sara Jordenö och Ingela Ihrman samt utställningens curatorer Joa Ljungberg och Santiago Mostyn. Curatorerna ger också en introduktion till utställningen. Dagen avslutas med en föreläsning av Marina Gržinić i Auditoriet. Välkommen till en fullspäckad öppningsdag!

Läs mer: Öppningsdag Modernautställningen 2018

Performance och filmprogram

Performance av Dinis Machado

Performanceverket ”Site Specific for Nowhere” av Dinis Machado framförs av konstnären själv.

Datum och tid:
Söndagar 21 oktober–6 januari (förutom 4 november) kl 14 och 16
Tisdagar 23 oktober–18 december kl 13 och 18
Plats: performance i mellanrummet mellan foajé och utställning, plan 4
Pris: fri entré
Anmälningsinformation: ingen föranmälan
Övrig info: ca 45 minuter lång

Performance av Dinis Machado

Filmprogram i Biografen

Filmprogram med verk av Cara Tolmie, Sophie Vuković, Tor-Finn Malum Fitje och Thomas Anthony Hill.

Datum: Lördagar och söndagar 20 oktober 2018–6 januari 2019 och dagligen under perioden 26 december 2018–6 januari 2019
Tid: kl 12–17.15
Plats: Biografen, plan 2
Språk: svenska och engelska
Pris: fri entré
Anmälningsinformation: ingen föranmälan

Läs mer: Filmprogram i Biografen

Konstäventyr, från 5 år

Ett konstäventyr är en familjevandring för barn och vuxna som du gör själv i utställningen. Upptäck Modernautställningen tillsammans med paddan Paddy! Genom några lekfulla och eftertänksamma frågor öppnas vägar in till konsten. Fråga i informationsdisken på plan 4 och gör dig redo för det spännande konstäventyret! Från 5 år (tillsammans med en vuxen).

Bilder

Cara Tolmie, Cancamon (stillbild från video), 2016/2018 Performance och video. 20:00 min. Courtesy of the artist. Foto: Gethin Wyn Jones
Muhammad Ali, Från serien 366 Days of 2012, 2015 Bläck på papper © Muhammad Ali
Eric Magassa, Från serien THE LOST SERIES, GÖTEBORG, 2017 Pigmentutskrift © Eric Magassa / Bildupphovsrätt 2018
Dinis Machado, Out In Space (Experiences on Autonomy), 2013 En performanceserie av Dinis Machado. Producerad av BARCO. Project developed within the research context of the Choreography MA at DOCH © Dinis Machado

Mer om utställningen