En person står vid ett bord i en ateljémiljö

Runo Lagomarsino i sin atelje., 2020 Foto: Lottan Pålsson

Konstnärerna tar över: ateljébesök

Livesänd visning

13.11 2020 – 4.12 2020

Stockholm

Följ med på exklusiva visningar i konstnärsateljéer! Konstnärer i Moderna Museets samling tar över museets Facebook-konto och sänder live från sina ateljéer runt om i landet och världen. Under sändningen kan du ställa dina frågor om konsten. Är du nyfiken på den konstnärliga processen? Undrar du hur en konstnär arbetar eller vilken utsikt hen har från sin ateljé? Häng med och ställ dina frågor!

Fredag 13 november: Runo Lagomarsino

Livesändning från Malmö

I sina verk utgår Runo Lagomarsino ofta från igenkännbara, traditionella, former som angrips, förskjuts, granskas och konfronteras, för att visa hur till synes oskyldiga bilder och objekt genomkorsas av politiska kraftlinjer och ständigt bör bli föremål för omtolkningar. Han arbetar ofta konceptuellt – där idén blir det bärande – och blandar skulptur, installation, performance, teckning och videokonst.

I verket ”AmericAmnesia” i Moderna Museets samling har han på en av museets väggar stämplat in frasen ”AmericAmnesia” [Amerika Minnesförlust] i långa rader tills dess att det täcker hela väggen. Det är bokstäver som bildar tecken, ord, en fras, ett påstående och ett mönster.

Runo Lagomarsino är född 1977 i Lund och hans verk har visats på bland annat Venedigbiennalen, Guggenheim (New York), Reina Sofía, Madrid, Malmö Konsthall, São Paulo biennalen och LACMA (Los Angeles). Lagomarsino har tilldelats Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2019. Han utbildade sig vid Akademin Valand i Göteborg, vidare på Konsthögskolan i Malmö och i New York. Han är verksam i Malmö.

Se livesändningen från Runo Lagomarsinos ateljé på Facebook: Ateljébesök: Runo Lagomarsino | Facebook

Konstverk installerat på vägg i Moderna Museets samling
Runo Lagomarsino, AmericAmnesia, 2017 Donation av MMV 2019. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Fredag 20 november: Katarina Pirak Sikku

Livesändning från Jokkmokk

Katarina Pirak Sikku är en svensk-samisk målare, tecknare och fotograf. Hon är född 1965 och bor och arbetar i Jokkmokk. Hon har en magisterexamen i fri konst från Umeå Universitet. I sin konst riktar Pirak Sikku blicken mot det svenska rasbiologiska arvet och hon utgår ofta från sin identitet som tillhörande ett urfolk. I många år har hennes konst på olika sätt handlat om spåren efter rasbiologernas framfart bland samer i början av 1900-talet.

Katarina Pirak Sikku bevittnade demonstrationerna när provsprängningar för mineralutvinning genomfördes i Gállok/Kallak utanför Jokkmokk 2013. Vid ett av polisens ingripanden lade hon ut stora vita markdukar framför demonstranterna. När poliser, demonstranter, åklagare och företrädare för gruvbolaget gick och körde över ytan dokumenterades deras spår. Duken har på så sätt blivit ett samtida frottage som bär minnet av både naturen och händelserna. ”Gallók – Kallak”, 2013, visas just nu i Moderna Museets samling.

Se livesändningen från Katarina Pirak Sikku ateljé på Facebook: Ateljébesök: Katarina Pirak Sikku | Facebook

Människa med skottkärra i fjällmiljö.
Katarina Pirak Sikku. Foto: Nils-Henrik Sikku
Konstverk med titeln Gállok - Kallak.
Katarina Pirak Sikku, Gállok - Kallak, 2013 © Katarina Pirak Sikku / Bildupphovsrätt 2019

Fredag 4 december: Kajsa Dahlberg

Livesändning från Oslo, Norge

Kajsa Dahlberg arbetar med film, text och installationer och gör just nu en praktikbaserad doktorsavhandling på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. I dag är det många miljöaktivister och akademiker som utifrån klimatförändringarna hävdar behovet av att omdefiniera människans relationer till naturen, det materiella och det mer-än-mänskliga. ”Jag intresserar mig för vad som händer med våra konstnärliga metoder om vi förstår all materia som aktivt medverkande i världen snarare än som passiva resurser för människans användning?”.

Kajsa Dahlberg är född 1973 i Göteborg och bosatt i Oslo. Dahlberg tog sin magisterexamen från Malmö Konsthögskola 2003 och var stipendiat på Whitney Independent Study Program i New York under perioden 2007–2008.

Verket ”Ett eget rum/Tusen bibliotek” från 2006 visas nu i Moderna Museets samling.

I ”Ett eget rum/Tusen bibliotek” har Kajsa Dahlberg gått igenom samtliga exemplar av Virginia Woolfs feministiska klassiker ”Ett eget rum” som funnits tillgängliga på svenska bibliotek. Alla de kommentarer och understrykningar som läsare gjort i dessa offentliga exemplar har Dahlberg sedan kalkerat. Resultatet är en ny upplaga med manuellt transkriberade läsarkommentarer från närmare femtio års svensk historia. Denna nya framställning har hon också tryckt och bundit samman till en artist book i tusen exemplar. Dahlberg gör oss medvetna om läsningens betydelse, att receptionen och tolkningen är en integrerad del av upphovsmannaskapet. Det som intresserar henne, och som intresserade Virginia Woolf, är förutsättningarna för kvinnors skapande.

Se livesändningen från Kajsa Dahlberg ateljé på Facebook: Ateljébesök: Kajsa Dahlberg | Facebook

Rum med stora fönster mot en skog, person syns på balkong utanför.
Kajsa Dahlbergs ateljé.
Ett eget rum/Tusen bibliotek
Kajsa Dahlberg, Ett eget rum/Tusen bibliotek, 2006 © Kajsa Dahlberg