Porträttbild av Maria Taube

Maria Taube, 2020.

Måla med Maria Taube

Öppen verkstad

16.1 2022

Stockholm

Välkommen till en öppen verkstad för barn med föräldrar på temat ”Måla i Hilma af Klints anda”. På golvet breder vi ut stora papper och dansar fram linjer och former som vi sedan fyller i med lysande färger. Verkstan leds av Maria Taube som gjort stort avtryck hos generationer av museibesökare under sina 40 år som konstpedagog på Moderna Museet.

Om Maria Taube

Maria Taube har under sina 40 år som konstpedagog på Moderna Museet gjort stort avtryck hos generationer av museibesökare. Hon är en stark profil inom barnkulturvärlden som banat väg för nydanande pedagogik i Sverige såväl inom skolan som på kulturinstitutioner. Flera av hennes initiativ har bildat skola för hur konst kan förmedlas till bebisar, barn, tonåringar och vuxna. Maria Taube axlade arvet efter Carlo Derkert som startade upp Moderna Museets barnverksamhet på 1960-talet och senare blev hennes mentor. Hon utvecklade Carlo Derkerts dialogbaserade pedagogik i olika riktningar och har under sina många år som anställd intendent på museet fått flera utmärkelser och priser.

Maria Taube har skrivit flera böcker, bland annat två om konst för barn; ”Hjärtats bilder” (1993) och ”Kärleken och döden, konst på Moderna Museet” (2002). En fristående bok har nyligen utgivits som beskriver Maria Taubes konstpedagogiska metod och hennes arbete på Moderna Museet, ”Den stora konstfesten” (2020). Maria Taube är sedan i december 2019 frilansande föredragshållare och författare.