OEI #79

Redigerad fredag!

Fem kvällar om undersökande publicering i OEI #79: redigera/publicera/distribuera!

23.2 2018 – 23.3 2018

Stockholm

Under fem fredagskvällar i februari och mars kan du ta del av en rad experimentellt sinnade förlag, tidskrifter, publiceringsinitiativ, konstnärer, forskare, filosofer och poeters tankar och åsikter. Programserien ingår i publiceringen av nummer 79 av tidskriften OEI.

Utifrån skilda perspektiv och praktiker kommer gästerna att belysa och diskutera redaktionella strategier samt publiceringens kritiska potentialer, innovativa former och produktiva gemenskaper.

Redigerad fredag! lyfter fram en ekologi av konstnärliga publiceringsalternativ i Danmark, Sverige, Portugal och Frankrike för att lyssna till några av de samtida initiativ som alstrar ny energi inom redigering, publicering och distribuering.

Programmet gräver sig också bakåt i den alternativa publiceringens historier. Där finns bland annat Ernesto de Sousas genreutmanande arbete som kritiker, konstnär, filmare och curator under de portugisiska 1960-, 70- och 80-talen, och det svenska Kulturmagasinet Vargen (1974–1975) med dess egensinniga mix av dada, pop och anarkism.

Programserien ingår i nummer 79 av tidskriften OEI som publiceras som en rumslig presentation på museet.

OEI #79: Redigera/publicera/distribuera!

Program

Fredag 23 februari 2018
Nedslag i den danska publiceringsdynamiken

Antipyrine och Monsieur Antipyrine; forlaget/tidsskriftet * [asterisk]; Emancipa(t/ss)ionsfrugten; Laboratory for Aesthetics and Ecology; Ovo Press och Pist Protta.

Scenerna för oberoende publicering i Danmark rymmer idag en mängd publiceringsprojekt drivna av en smittande lust till undersökning och experiment. Med Mathias Kokholms ord i ett nyskrivet publiceringsmanifest: ”…boken är en utforskande struktur som överskrider eller eroderar de institutionella gränserna mellan i första hand konst, litteratur och teori”.

Medverkande redaktörer, konstnärer och poeter: Ida Bencke, Gitte Broeng, Jesper Fabricius, Rasmus Graff, Kasper Hesselbjerg, Absalon Kirkeby, Mathias Kokholm och Lasse Krog Møller.

Med stöd av Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer

Fredag 2 mars 2018
Kartor, tidskrifter och konstnärliga publiceringspraktiker

Konstnären Isabel Carvalho (Porto) presenterar sitt arbete i skärningspunkten mellan publikation och rum. Poeten och konstnären Franck Leibovici (Par­is) talar om ”konstpraktikernas ekologier” utifrån den karta över Claude Royet-Journouds tidskrifter han gjort för OEI #79. Kvällen inleds med ett samtal mellan Rolf Börjlind, Ann-Marie Regild och Olle Granath (Stockholm) om det svenska 70-talets kanske mest radikalt öppna tidskriftsprojekt, Kulturmagasinet Vargen.

Med stöd av Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer

Fredag 9 mars 2018
Undersökande böcker / boken som undersökning

Release av två nya böcker i serien OEI undersökningar: Anteckningar om kojan, naturen och några andra saker av filosofen och författaren Gilles A. Tiberghien, samt Barndom och historia av filosofen Giorgio Agamben.

Gilles A. Tiberghien (Paris) föreläser om kojor som privilegierade mötesplatser mellan konst och natur; ett slags laboratorier för teoretiska och praktiska experiment. Om hus är platser där vi är rotade, är kojor övergångsrum, tillfälliga bricolage som gör det möjligt för oss att på samma gång dra oss undan världen och att vara i den.

Kojor är som dörrar mot naturen, öppna platser för tänkande, skrivande och konstskapande. Exemplen är många, alltifrån Descartes kaminförsedda rum och Thoreaus stuga vid Walden till Wittgensteins hytte i Norge eller Kawamatas trädkojor i Frankrike, Tyskland, Kina, USA.

Poeten och översättaren Gustav Sjöberg presenterar Agambens Barndom och historia.

Fredag 16 mars 2018
”Estetiska operatörer” i experimentell portugisisk konst och poesi under 1960-, 70- och 80-talen

Rui Torres (Porto) talar om PO.EX – experimentell poesi i Portugal under 1960-, 70- och 80-talen. Ernesto de Sousa-arkivets förvaltare Isabel Alves (Lissabon) och filosofen José Miranda Justo (Lissabon) samtalar om konstnären, filmaren, curatorn och kritikern Ernesto de Sousa och den epokgörande utställningen ”Alternativa Zero” i Lissabon 1977.

Fredag 23 mars 2018
Andra publiceringsvägar, andra publiceringsvärldar

En kväll med ett fyrverkeri av 7 undersökande svenska förlag och publiceringsstrukturer.

Art Distribution (Percival), BILAGA (Mari Lagerquist och Lina Persson), Chateaux (Beata Berggren, Martin Högström och Peter Thörneby), Firework Edition (Leif Elggren och Thomas Liljenberg), Mount Analogue (Diana Kaur och Tris Vonna-Michell), tillexempel förlag (Kristian Carlsson) och Rönnells förlag (Pekka Särkiniemi).

Presentationer, performancer, releaser, samtal, möten.

Söndag 1 april 2018
Redigerad söndag!

En eftermiddag i publiceringens tecken med anledning av den sista öppetdagen för OEI # 79: redigera/publicera/distribuera!

Annette Gilbert (Berlin) talar om publicering som konstnärlig praktik utifrån boken Publishing as Artistic Practice (Sternberg Press, 2016). Poeten Bengt Adlers (Malmö) läser ur sin nya bok My Sacret Diery. A kind of textimony (OEI editör 2018).Dessutom: release av boken 39 pressbilder från OEI editör, ’multipelutdelning’ samt reflektioner kring publiceringen av OEI #79.

Gilbert är litteraturvetare med fokus på experimentellt skrivande och publicering. Hon är redaktör för böckerna Publishing as Artistic Practice (Sternberg Press 2016), Reprint. Appropriation (&) Literature (Luxbooks 2014) och Under the Radar. Underground Zines and Self-Publications 1965–1975 (Spector Books 2017).

“Det har blivit alltmer vanligt att författares, konstnärers och formgivares praktiker överlappar utgivningspraktiker, och omvänt. Publicering uppfattas ofta som ett konstnärligt projekt eller förklaras vara ett konstverk i sig. […] Tiden är nu mogen för att sätta publiceringen i centrum för estetiska och akademiska diskurser. Vi måste därför skärpa fokus och inte längre bara undersöka publiceringens betydelse för konstnärliga praktiker, utan också publiceringens möjligheter och betydelse som konstnärlig praktik.” (Annette Gilbert, Publishing as Artistic Practice, Sternberg Press, 2016).