Målning i rosa och med en fjäril

Astrid Kajsa Nylander, Pink minijob #4, 2020 © Astrid Kajsa Nylander. Photo: Tobias Fischer/Moderna Museet

Samtal i Svenska förvärv: Tändstickor

13.5 2022

Stockholm

Möt tre konstnärer från olika generationer, som nyligen förvärvats inom ramen för Moderna Museets stora inköpsprojekt ”Svenska förvärv 2021″. Hör konstnärerna Kristina Abelli Elander, Astrid Kajsa Nylander och Helena Lund Ek i ett samtal om feministiskt konstskapande och betydelsen av föregångare och förebilder.

Hur skiljer sig möjligheterna att verka som kvinna och konstnär från 1970- och 80-talet till i dag? Hur kan man genom nätverk finna styrka och gemenskap i skapandet?

Lyssna på konstnärerna Kristina Abelli Elander, Astrid Kajsa Nylander och Helena Lund Ek i ett samtal om feministiskt konstskapande och betydelsen av föregångare och förebilder. Samtalet äger rum i utställningen ”Svenska förvärv: Tändstickor”, som öppnar den 7 maj 2022. Utställningen är den andra av två grupputställningar som presenterar verk ur Moderna Museets stora inköpsprojekt ”Svenska förvärv 2021”.

Kristina Abelli Elander var tidig med att i sina serieliknande målningar kritisera rådande könsförhållanden och sociala ordningar. Astrid Kajsa Nylanders måleri har ofta ett surrealistiskt uttryck med utgångspunkt i kvinnliga konstnärskap. Helena Lund Ek går i sina verk i dialog med tidigare generationers konstnärer och hennes figurativa målningar handlar ofta om kroppen och den kvinnliga erfarenheten.

Samtalet leds av Linda Fagerström, docent i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Astrid Kajsa Nylander

Astrid Kajsa Nylander tog sin MFA 2018 i Jutta Koethers klass för måleri och teckning vid Hochschule für Bildende Künste Hamburg. 2019 tilldelades hon priset ‘Junge Kunst’ av Stiftung Sparkasse Siegen, följt av en separatutställning i Siegen Kunstverein, Tyskland. 2020 visades hennes minijobs i en separatutställning på galleriet PAGE (NYC) i New York. Hennes separatutställning ”drip drop” öppnar den 21 maj 2022 på Galleri Belenius i Stockholm.

Helena Lund Ek

Helena Lund Ek examinerades 2014 från Kunstakademiet Oslo och är för närvarande vikarierande lektor i måleri vid Kungl. Konsthögskolan. Lund Ek deltog 2018 i Modernautställningen och har sen dess initierat tre platsspecifika separatutställningar i Stockholm.

Tillsammans driver Helena Lund Ek och Astrid Kajsa Nylander Painting Practice — ett kollegialt forum för måleri med samtal, utställningar och workshops.

Kristina Abelli Elander

Kristina Abelli Elander gick under början av 1970-talet Birkagårdens textila 1-åriga utbildning. Hon utmärkte sig tidigt med serieliknande målningar som kritiserade rådande sociala ordningar och genusbalans. Genom åren har hon arbetat i olika metoder; måleri, teckning, textil skulptur, keramik samt rumsliga installationer. Hon var också verksam som kostymör under 1970 – 1990-talet.

Under tidigt 1980-tal var Abelli Elander med och drev det legendariska BarBar, en experimentell alternativ plats för nya konstformer. Under 1990-talet och 2000-talet undervisade hon på Konstfack samt var gästprofessor på Kungl. Konsthögskolan.

De senaste två åren har Abelli Elanders fokus varit på animation och kortfilm. Bland hennes publikationer kan nämnas ”Staden, flickorna, Tiden…tiden…” (2011).

Linda Fagerström

Linda Fagerström är docent konstvetenskap, undervisar i ämnet vid Linnéuniversitetet och är konstkritiker på Sydsvenskan. Hon är även ordförande i Svenska konstkritikersamfundet, AICA Sweden. Som forskare intresserar sig Fagerström för det mångstämmiga, starkt övertygad om att en berättelse eller en sanning aldrig är den enda. Genusperspektivet är för henne en självklar utgångspunkt.