Stina Siljing, Jag räknar till 27, 2021 Photo: Tobias Fischer/Moderna Museet © Stina Siljing Bildupphovsrätt 2022

10.1 2022

Svenska förvärv 2021 färdigställt

2021 tilldelades Moderna Museet 25 miljoner kronor extra av regeringen för inköp av konst för att stödja det svenska konstlivet under Coronapandemin. Satsningen, som Moderna Museet valde att ge namnet Svenska förvärv 2021 är nu klart. I februari öppnar den första delen av samlingsutställningen Svenska förvärv.

Intresset och gensvaret för Svenska förvärv 2021 blev stort och förslagen strömmade in till museet via en öppen inbjudan och portfolievisningar som anordnades av konstkonsulenter och Statens Konstråd.

I slutet av året stod projektet Svenska förvärv 2021 klart och resultatet är unikt. Hela 373 nya verk av sammanlagt 169 konstnärer har valts ut av våra samlingsintendenter och vår överindentent Gitte Ørskou.

Nu tar de alla plats i vår gemensamma samling.

Ger en röst åt sin tid

– Projektet Svenska förvärv 2021 har givit Moderna Museet möjlighet att införliva konstverk från olika positioner och generationer som ger en röst åt vår tid. Det har också varit en möjlighet till nyansering av konsthistorien genom viktiga nytillskott, säger överintendent Gitte Ørskou.

Konstnärerna vars verk som köpts in till museet är verksamma både i och utanför Sverige samt i Sápmi, och i åldrarna 27 till 91 år.

Utställning öppnar i februari

Under våren kommer ett 60-tal av de förvärvade verken visas på museet i den tvådelade utställningen Svenska förvärv av curator Asrin Haidari.

Utställningens första del, som fått namnet Inblickar, öppnar den 5 februari och pågår fram till den 24 april 2022.

Den andra delen öppnar den 7 maj och sträcker sig fram till den 14 augusti 2022.

Idun Baltzersen, Studier av människor och mig själv som tränar, 2021 Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet © Idun Baltzersen Bildupphovsrätt 2022

Publicerad 10 januari 2022 · Uppdaterad 21 oktober 2022

Nyheter