KÖP BILJETT. Åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset

Skulptur

Julia Bondesson, Feet, 2018 Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet © Julia Bondesson/ Bildupphovsrätt 2021

Svenska förvärv 2021

5.2 – 14.8 2022

Stockholm

Som en följd av Coronakrisen tilldelades museet 25 miljoner av regeringen för att stärka det svenska konstlivet. I ”Svenska förvärv 2021” presenteras ett 30-tal av dessa nyförvärv i en samlingsutställning i två delar.

Det är en omväxlande skara konstverk men tillsammans bildar de en väv av röster från vår tid. Efter omtumlande år där vi konfronterats med olika dimensioner av förlust och existentiella frågeställningar bearbetar konsten också det som ännu inte har ett språk. Den talar till oss genom en mångfald av uttryck, från olika positioner och generationer. Ett myller av både sorgtyngda och hoppfulla toner, som fångar fragment av liv och tid.

Curator: Asrin Haidari

Utställningen visas på plan 2

Karta över Moderna Museet