Idun Baltzersen, Studies of people and myself exercising, 2021 Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet © Idun Baltzersen

Svenska förvärv

Inblickar

5.2 – 14.8 2022

Stockholm

Öppnar om 18 dagar

I utställningen ”Svenska förvärv: Inblickar” möter du ett 30-tal konstnärskap som bland mycket annat undersöker olika inre tillstånd och upplevelser av den egna kroppen. Det här är den första av två utställningar som presenterar konstverk ur Moderna Museets stora inköpsprojekt: ”Svenska förvärv 2021”.

I ”Svenska förvärv: Inblickar” kan du utforska konstnärer som ägnar sig åt praktiker sammanflätade med vardagslivet; verk som gestaltar svåra livshändelser, hemmets betydelse och vägar till läkande.

I utställningen blir staplad ved ett tyst vittnesmål över fysiskt och psykiskt arbete, i ett annat verk närmar sig konstnären känslor av tacksamhet och ofrivillig skuld i en skildring av erfarenheten av abort. En gestalt i renpäls och sneakers låter oss reflektera över renens förlorade själ i efterdyningarna av det uppmärksammade Girjasmålet 2020. Att växa och förändras genom livet manifesteras i en monumental skulptur av sammanfogade delar av björkträd.

Se skulpturala metoder, måleri, film och fotografi, men även performance och sociala manifestationer. Bredden av verk och konstnärliga metoder är stor, men allvaret och modet att möta livets smärtpunkter förbinder verken i utställningen med varandra.

Utställningens första del ”Inblickar” öppnar den 5 februari och pågår fram till den 24 april 2022. Den andra delen av ”Svenska förvärv” öppnar den 7 maj och sträcker sig fram till den 14 augusti 2022.

Curator: Asrin Haidari

Kerstin Bergh, O.P, 2019/2020 Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet © Kerstin Bergh

OM SVENSKA FÖRVÄRV 2021

Moderna Museet startade det stora förvärvsprojektet ”Svenska förvärv 2021” efter att regeringen tilldelat museet 25 miljoner kronor för att i sviterna av pandemin stötta det svenska konstlivet.

Projektet resulterade i att museet förvärvade 373 nya verk, gjorda mellan 1962–2021, av sammanlagt 168 konstnärer.

Åldersspannet på konstnärer vars verk museet har förvärvat i projektet sträcker sig från 27 till 91 år och konstnärerna är verksamma både i och utanför Sverige, samt i Sápmi.

Läs mer om satsningen: 25 miljoner för inköp av konst

Läs mer om samlingen: Moderna Museets samling

Stina Siljing, Jag räknar till 27, 2021 Photo: Tobias Fischer/Moderna Museet © Stina Siljing
Fatima Moallim, Familjealbum, 2021 Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet © Fatima Moallim