Lådor för konst. Foto: Moderna Museet

Vad är värt att bevara?

Samtal med Gitte Ørskou

3.12 2021

Stockholm

Vem är det som bestämmer vad som är bra och viktig konst? Välkommen till ett samtal där Moderna Museets överintendent, Gitte Ørskou, möter journalister, konstvetare och filosofer för att diskutera hur det går till när konstverk förvärvas till museet.

Varje år köper Moderna Museet in konst för ett antal miljoner kronor. De som betalar för museets konstinköp är stiftelser och donatorer, fonder, vänföreningar och Sveriges skattebetalare. All konst som Moderna Museet köper eller får, sparas för evigheten och bildar det som kallas för museets samling.

Men vad är det som avgör om ett konstverk ska sparas för evigheten? Är det museets överintendent som ensam beslutar vad som är värt att bevara? Påverkas besluten av samhällets opinioner, tidens trender och politikens inriktning? Kan ett museum samla på vilken sorts konstverk som helst, eller finns det gränser?

Förutom Gitte Ørskou medverkar även Jenny Aschenbrenner, journalist, Dan Karlholm, professor i konstvetenskap, Ivar Arpi, journalist, och Cecilia Sjöholm, professor i estetik.

Lyssna på och delta i ett samtal där representanter från journalistiken, konstvetenskapen och filosofin möts för att diskutera vad som är värt att bevara.