Barn framför verk av  Wassily Kandinsky

Wassily Kandinsky, Improvisation Nr 2, Trauermarsch, 1908 Foto: Miriam Preis/Moderna Museet

Förskolan och årskurs F-6

Här kan du läsa om våra temavisningar och temavisningar med workshop för förskolan och årskurs F-6.

För Förskolan

Känsla och rörelse

Hur hänger känslor, färg och rörelse ihop? Hur får konsten oss att känna och hur känns det när vi själva skapar? Genom att titta på och samtala om konst ökar barnens självförtroende. I den här visningen undersöker vi konsten och uttrycker oss genom rörelse och teckning. Tillsammans skapar vi ett gemensamt konstverk på plats i utställningen.

Måleri i Verkstan Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

För årskurs F-6

Din och min samling – Välkommen till Moderna Museet

Vad är Moderna Museet? Varför är det viktigt med konst? Vem skapar och vem äger konsten? Vi utforskar tillsammans och låter konstverken i Moderna Museets samling göra oss nyfikna! Den här visningen är en utmärkt introduktion till Moderna Museet och väcker elevernas intresse för konsten.

Workshop

I denna workshop är det eleverna som är konstnärer! Det skapande arbetet drivs av deras kreativitet och nyfikenhet. Vi fokuserar på den konstnärliga processen och använder oss av härliga material när vi experimenterar och skapar med inspiration från konsten i samlingen.

Ett barn sitter böjd över ett bord och fokuserar på att skapa i lera
Skapande i Verkstan Foto: Moderna Museet/Åsa Lundén

Skulptur – konst och makt

Hur hör konst och makt ihop? I den här visningen utforskar vi vad skulptur är och funderar över vilken roll skulpturen spelar i våra liv. Vi undersöker kroppsspråk och reflekterar över hur storlek och skala påverkar oss. Dessutom tittar vi närmare på de olika material som skulpturer kan vara gjorda av. Tillsammans ifrågasätter vi konsten och den makt den har.

Workshop

I denna workshop är det eleverna som är konstnärer! I det praktiska arbetet utgår vi från de samtal som uppstod under visningen och skapar skulpturer till ett påhittat torg. På vilket sätt vill vi att skulpturerna ska påverka betraktarna? Vilka berättelser vill vi att de ska förmedla? Grupperna får presentera sina skulpturer för varandra och berätta om tankarna bakom dem.

Barn i Verkstan
Skapande i Verkstan. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Färg, känsla och rörelse

Hur hänger känslor, färg och rörelse ihop? Hur får konsten oss att känna? Hur känns det när vi själva skapar? I visningen utforskar vi konstverk, gör bildanalyser, sätter ord på vad vi upplever och lyssnar till varandra. Genom att titta på och samtala om konst ökar elevernas självförtroende.

Workshop

I workshopen är det eleverna som är konstnärer! Vi arbetar med rörelse och undersöker med en begränsad palett hur vi kan utrycka oss med hjälp av färg.

Ett barn skapar i Verkstan
I Verkstan Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Publicerad 30 maj 2024 · Uppdaterad 30 maj 2024