Målning av Peter Tillberg.

Peter Tillberg, Blir du lönsam, lille vän?, 1972 © Peter Tillberg / Bildupphovsrätt 2017

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna är ett inspirationsmaterial till utställningar och är utformade som stöd inför ett besök på Moderna Museet, men kan också användas för att arbeta vidare med utställningen efter museibesöket.

Våra lärarhandledningar riktar sig i första hand till lärare på högstadiet och gymnasiet och formuleras med grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner i åtanke. Tanken är att ge en grundläggande förståelse för den aktuella utställningen samt ge förslag på övningar och diskussionsfrågor.

Publicerad 27 januari 2016 · Uppdaterad 20 maj 2024