Group 2
Blir du lönsam, lille vän?

Peter Tillberg, Blir du lönsam, lille vän?, 1972 © Peter Tillberg / Bildupphovsrätt 2017

Inspirationsmaterial till utställningarna

Lärarhandledningarna riktar sig i första hand till lärare på högstadiet och gymnasiet och formuleras med grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner i åtanke.

Lärarhandledningarna är ett inspirationsmaterial till utställningar och är utformade som stöd inför ett besök på Moderna Museet, men kan också användas för att arbeta vidare med utställningen efter museibesöket. Tanken är att ge en grundläggande förståelse för den aktuella utställningen samt ge förslag på övningar och diskussionsfrågor.

Bildvisarverktyg 50 bilder

50 bilder är ett bildvisningsprogram för dig som vill arbeta med konstbilder i skolundervisningen. Det ger dig tillgång till 50 spännande verk ur vår samling som speglar konstens och samhällets utveckling från sekelskiftet 1900 fram till idag. Här hittar du måleri, skulptur, teckning, grafik, fotografi, performance, konceptkonst, installationer och videokonst av svenska och internationella konstnärer. Till varje bild finns en kortare faktatext om verket.

Starta 50 bilder

Publicerad 27 januari 2016 · Uppdaterad 30 oktober 2019