Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Studiedag för lärare på Moderna Museet. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Lärarkvällar och fortbildning

Kom på en inspirerande lärarkväll eller boka en studiedag på museet tillsammans med dina kollegor.

Lärarkvällar

Varje termin bjuder vi in till inspirerande lärarkväll på museet. Då presenteras aktuella utställningar och den pedagogiska verksamheten. Ett trevligt tillfälle att träffa andra lärare, byta erfarenheter och tanka ny inspiration! Lärarkvällarna vänder sig till lärare i alla ämnen och på alla stadier.

Lärarkvällarna är populära och blir ofta fullbokade. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för lärare så får du inbjudan till nästa lärarkväll på mailen.

Studiedag för pedagoger

Vi ser på konsten, gör bildanalyser och tar upp hur man kan samtala om konst med barn i olika åldrar. I Verkstan prövar vi att skapa egna bilder med olika material och tekniker. Boka en inspirerande fortbildningsdag för pedagoger!

Publicerad 2 november 2015 · Uppdaterad 18 juni 2020