Grupper med fri entré

Har du fri entré till Moderna Museet? Här ser du vilka personer, grupper, föreningar, skolor med flera som inte behöver betala entréavgift. Rätt till fri entré måste kunna styrkas med intyg, medlemskort, legitimation eller liknande.

Fri entré gäller för:

Barn och skolor

Barn och ungdom under 19 år
Förskoleklasser
Lärarledda grundskole- och gymnasieklasser

Konsthögskolor (gäller både studenter och lärare)

Kungliga Konsthögskolan i Stockholm
Konstfackskolan Stockholm
Beckmans Designhögskola Stockholm
Konsthögskolan i Malmö
Konsthögskolan i Umeå
Valands konsthögskola Göteborg
HDK Göteborg
Curatorsutbildningen Stockholms Universitet

Lärarledda grupper

Lärarledda SFI-klasser
Lärarledda grupper från eftergymnasial, högskoleförberedande konstutbildning.
Lärarledda och förbokade grupper från konstvetenskapliga institutioner vid universitet
och högskola. Inte enskilda studenter. Undantag för elever vid
Curatorsutbildningen på Stockholms Universitet.

Medlemmar i följande organisationer

1 person per kort

Honnörskort Moderna Museet
CIMAM International Committee for Museums and Collections of Modern Art
ICOM International Council of Museums
IAA International Association of Art
IGC Inter Nordic Guide Club
AICA International Association of Art Critics
KRO/KIF Konstnärernas Riksförbund
RSM Riksförbundet Sveriges Museer
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Tecknare
Stockholm Key of Honour
Kulturombud i skolorna
SMI Stockholms Museiinformatörer

Offentligt anställda

Kulturdepartementet
Riksdagens kulturutskott ledamöter + kansli
Statens konstråd ledamöter + kansli
Konstnärsnämnden och IASPIS med residerande konstnärer
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Konstakademien: ledamöter och personal

Press

Svensk och internationell press med giltig presslegitimation

Sponsorer

Sponsorkort

Anställda vid Centralmuseerna

ArkDes, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museet , Nationalmuseum,
Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Armémuseum,
Flygvapenmuseum i Malmslätt, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Tumba
bruksmuseum, Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet,
Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet, Världskulturmuseet,
Scenkonstmuseet, Arbetets museum, Nordiska museet, Skansen, Tekniska Museet

Vänföreningar

100 Vänner
American Friends of Moderna Museet/får ta med en gäst
Klubb Moderna
AV Arkitekturens vänner
Gripsholms Slottssamling
Astrup Fearnleys Kunstklubb
HOK Klubb. Henie Onstad Kunstsenter
Nasjonalgalleriets Venne Forening: Nasjonalgalleriet,
Museet for Samtidskunst, Arkitekturmuseet och
Kunstindustrimuseet i Oslo

Övriga med fri entré

Moderna Museets egna fribiljetter
LMA-kort från Migrationsverket
Daglig verksamhet/LSS med konstinriktning
Ledsagare till besökare med funktionsvariationer

Publicerad 9 september 2020 · Uppdaterad 24 januari 2023