Grupper med fri entré

Har du fri entré till Moderna Museet? Här ser du vilka personer, grupper, föreningar, skolor med flera som inte behöver betala entréavgift. Rätt till fri entré måste kunna styrkas med intyg, medlemskort, legitimation eller liknande.

Fri entré gäller för:

Barn och skolor

Barn och ungdom under 19 år
Förskoleklasser
Lärarledda grundskole- och gymnasieklasser inkl. vuxenutbildningar på grund- och gymnasienivå

Konsthögskolor (gäller både studenter och lärare)

Beckmans Designhögskola Stockholm
HDK Göteborg
Konstfack Stockholm
Konsthögskolan i Malmö
Konsthögskolan i Umeå
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm
Valands konsthögskola Göteborg

Universitet (gäller både studenter och lärare)

Curatorsutbildningen Stockholms universitet
Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet
Konstnärliga fakulteten vid Malmö universitet
Stockholms konstnärliga högskola, SKH

Yrkeshögskolor (gäller både elever och lärare)

Fotoskolan STHLM
Nordens Fotoskola Biskops Arnö

Lärarledda grupper

Lärarledda grupper från eftergymnasial, högskoleförberedande konstutbildning i Sverige
Lärarledda och förbokade grupper från konstvetenskapliga institutioner samt estetik vid universitet och högskola
Lärarledda SFI-klasser

Kulturorganisationer

1 person per kort

AICA International Association of Art Critics
CIMAM International Committee for Museums and Collections of Modern Art
Honnörskort Moderna Museet
ICOM International Council of Museums
Konstnärernas Riksorganisation
Kulturombud i skolorna
RSM Riksförbundet Sveriges Museer
SMI Stockholms Museiinformatörer
Stockholm Key of Honour
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Tecknare

Offentligt anställda

IASPIS (inkl. residerande konstnärer)
Konstakademien (ledamöter och kansli)
Konstnärsnämnden
Kulturdepartementet
Myndigheten för kulturanalys
Riksdagens kulturutskott (ledamöter och kansli)
Statens konstråd
Statens kulturråd

Press

Svensk och internationell press med giltig presslegitimation

Sponsorer

Sponsorkort

Anställda vid Centralmuseerna

ArkDes, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museet , Nationalmuseum,
bruksmuseum, Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet,
Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet, Världskulturmuseet,
Flygvapenmuseum i Malmslätt, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Tumba
Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Armémuseum,
Scenkonstmuseet, Arbetets museum, Nordiska museet, Skansen, Tekniska Museet

Vänföreningar

American Friends of Moderna Museet (+ en gäst)
Klubb Moderna
100 Vänner

Klubb Modernas samarbetspartners

ArkDes vänner
Astrup Fearnleys Kunstklubb (Oslo)
Gripsholms Slottssamling
HOK Klubb (Henie Onstad Kunstsenter, Oslo)
Nasjonalmuseums Venne Forening (Nasjonalmuseet, Museet for Samtidskunst, Arkitekturmuseet och Kunstindustrimuseet, Oslo)

Övriga med fri entré

Daglig verksamhet/LSS med konstinriktning
Diplomatiska kåren (Europarådets internationella ID-kort)
Ledsagare till besökare med funktionsvariationer
LMA-kort från Migrationsverket
Medarbetare på Louisana Museum of Modern Art
Moderna Museets egna fribiljetter
Projektet Kulturella Resan, Hand in Hand Women grupper under 2023
Stockholmsguider

Publicerad 9 september 2020 · Uppdaterad 28 april 2023