Vaccinationsbevis: Här kan du läsa mer om vad som gäller på museet.