Stillbild ur "You had to be there". Foto: Samuel Voigt Lind

Blue Friday: You had to be there

Film och samtal

30.8 2024

Stockholm

Moderna Museets ungdomsråd presenterar Blue Friday. Se Ungdomsrådets film ”You had to be there” (Du skulle varit där) och hör representanter från rådet berätta om sina tankar kring filmen och utställningen ”Sju rum och en trädgård: Rashid Johnson och Moderna Museets samling”.

”You had to be there” (Du skulle varit där, 2024) är Moderna Museets Ungdomsråds kreativa svar på ett utforskande av utställningen ”Sju rum och en trädgård: Rashid Johnson och Moderna Museets samling”. Tillsammans med curatorn Hendrik Folkerts har de djupdykt i utställningens olika teman och sammanflätat dem med sina egna tankar och reflektioner.

Den 30 augusti kan du se ”You had to be there” och samtidigt få chans att möta representanter från Ungdomsrådet. Under kvällen kommer de bland annat berätta om arbetet i rådet, filmen och utställningen ”Sju rum och en trädgård: Rashid Johnson och Moderna Museets samling”.

Stillbild ur "You had to be there". Foto: Samuel Voigt Lind

You had to be there

45 min, 2024

”You had to be there” speglar en rad känslor, bland annat rädslan för att missa något. Filmen väcker frågor, liknande de som Rashid Johnson ställer genom sin konst. Teman som att betrakta, bevittna och bli sedd är centrala i filmen. Vad tittar de på? Vad känner och tänker de? Vad händer i filmen och vilka berättelser berättas?

Med sitt långsamma tempo och de filmade personernas aktiva tittande kan filmen inge en osäkerhet hos betraktaren. Kanske kan vi se ”You had to be there” som ett porträtt av Ungdomsrådet?

”You had to be there” är den sjunde filmen att ingå i filmprogramet som tillhör ”Sju rum och en trädgård: Rashid Johnson och Moderna Museets samling”.

Program 30 augusti 2024

Kl 18.30

Hendrik Folkerts, curator, hälsar välkommen, presenterar och samtalar med Ungdomsrådet i Salongen med det blå golvet i utställningen.

Kl 18.45–19.30

Pop-up talks
Hör ungdomsrådet dela med sig av sina tankar om filmen och utställningen

Kl 18–20

Kreativa blå aktiviteter
I Samlingskorridoren, plan 4

Stillbild ur "You had to be there". Foto: Samuel Voigt Lind

Kalender

  • Film,
  • Samtal
  • På engelska
  • På svenska

Blue Friday: You had to be there