Skogen är det bästa stället

Alexander Calder, Skogen är det bästa stället, 1945 Donation 1958 från Moderna Museets Vänner. Foto: Prallan Allsten / Moderna Museet © 2016 Calder Foundation, New York / Bildupphovsrätt 2016

Om Moderna Museets Vänner

Moderna Museets Vänner är en stödförening som bidrar till att utöka Moderna Museets samlingar. Vi arrangerar också vernissager, medlemskvällar, besök i konstnärsateljéer och konstresor. Medlemskapet ger alltid fri entré till alla utställningar på Moderna Museet i Stockholm och Malmö.

Läs om medlemsförmåner och -avgifter här

Kort om Moderna Museets Vänners historia

Föreningen Moderna Museets Vänner bildades år 1953, det vill säga fem år innan själva Moderna Museet öppnade. Pontus Bonnier var ordförande i Moderna Museets Vänner mellan 1998 och 2008 och skriver i Moderna Museets Vänners tidskrift M, Nr 2/2003: Vännerna fyller 50 år om vänföreningens historia:

”Ursprunget till Moderna Museets Vänner kan skönjas redan 1925 genom bildandet av Föreningen för Konst, och Föreningen för Nutida Konst bildades 1937 med en kärna av knappt 300 mecenater och eldsjälar. Men det stora, viktiga avstampet sker först när Otte Sköld tillträder som chef för Nationalmuseum 1950. Med sig har han ett löfte från regeringen om att få skapa ett museum för modern konst. Han lägger tillsammans med sina vänner Gösta Olsson och Harry Runqvist upp strategin för arbetet för ett kommande Moderna Museet. Föreningen för Nutida Konst upplöses och Moderna Museets Vänner bildas.”

Moderna Museets Vänner idag

Moderna Museets Vänner strävar efter kontinuerlig tillväxt för att på ett betydande sätt stödja Moderna Museet ekonomiskt och publikmässigt. Med ett stabilt högt medlemsantal på runt 8 000 medlemmar sedan 2008 kan Moderna Museets Vänner stödja Moderna Museet med inköp av konst för 1 miljon kronor årligen och samtidigt dra en stor kärnpublik till museet. Läs om alla fantastiska konstdonationer som gjorts av Moderna Museets Vänner.

Vänner på vernissage. Foto: Hanna Ukura

Moderna Museets Vänners kansli

På kansliet arbetar Tuva Rahmberg (heltid) som verksamhetsansvarig, samt Anna Hesselbom (40 %) som kommunikatör/administratör. 12 volontärer arbetar som värdar på Tisdagsklubbar och vernissager.

Moderna Museets Vänners styrelse

Moderna Museets Vänners styrelse består av tolv personer. Styrelseordförande Per Anders Ovin, Vice ordförande Stefan Dahlbo, Överintendent Gitte Ørskou, Skattmästare Catarina Fritz, Ledamöter: Emma Bonnier, Martin Brandt, Mats Brun, Jonas Frank, Johan Hessius, och Bella Rune.

Förutom fyra till fem styrelsemöten per år ingår styrelsemedlemmarna i antingen arbetsgrupp Kommunikation eller Ekonomi. Styrelseledamöterna får inga arvoden utan arbetar helt ideellt.

Publicerad 20 oktober 2015 · Uppdaterad 17 januari 2022