Carsten Höller, Giant Triple Mushroom, 2012, © Carsten Höller, Foto: Prallan Allsten Bildupphovsrätt 2022

Om Klubb Moderna

Klubb Moderna är en stödförening som bidrar till att utöka Moderna Museets samlingar. Föreningen bildades 1953 under namnet Moderna Museets Vänner och har sedan dess donerat över 250 verk till museet. Vi arrangerar också vernissager, klubbkvällar med konstnärssamtal, besök på andra konstinstitutioner och konstresor.

Protokoll Årsstämma 2023

Kort om Moderna Museets Vänners historia

Föreningen Moderna Museets Vänner bildades 1953, fem år innan Moderna Museet flyttade in i utställningslokalerna på Skeppsholmen. Huvudsyftet har alltsedan dess varit att stödja Moderna Museets med inköp av konstverk till Samlingen. Tonvikten har legat på förvärv av samtida konstverk av internationella och svenska konstnärskap, däribland Eva Hesse, Meret Oppenheim, Robert Rauschenberg, Gerard Richter och Miriam Bäckström. Dessa verk har stor betydelse för museets samling, och de återkommer kontinuerligt i samlingspresentationerna ute i salarna.

Redan 1925 togs initiativet till Föreningen för Konst, som sedermera blev Föreningen för Nutida Konst. Tillsammans med de verk som donerades genom ovanstående två föreningar uppgår antalet till över 250 stycken.

Föreningen – Klubb Moderna idag

2022 övergår vi till att verka och kommunicera under namnet Klubb Moderna. Vi strävar efter kontinuerlig tillväxt för att på ett betydande sätt stödja Moderna Museet ekonomiskt och publikmässigt. Medlemsantalet har varierat genom åren, som mest 11 000, vanligtvis kring 5-6000 medlemmar vilket gör att vi kan stödja Moderna Museet med inköp av konst för upp till 1 miljon kronor årligen och samtidigt dra en stor kärnpublik till museet.

Läs om alla fantastiska konstdonationer som gjorts av Moderna Museets Vänner.

Smile as if we have already won
Miriam Bäckström, Smile as if we have already won, 2012 © Miriam Bäckström / Bildupphovsrätt 2022

KLUBB MODERNAS KANSLI

På kansliet arbetar Tuva Rahmberg (heltid) som verksamhetsledare, samt Anna Hesselbom (40 %) som kommunikatör och administratör. 10 volontärer arbetar som värdar på Klubbkvällar och vernissager.

Klubb Modernas styrelse

Klubb Modernas styrelse består av tio personer. Styrelseordförande Per Anders Ovin, överintendent Gitte Ørskou, skattmästare Catarina Fritz, Ledamöter: Mats Brun, Jonas Frank, Jesper Kling, Annika Sundén, Fredrik Morfeldt, Martin Gustavsson. och Joakim Åhlund.

Styrelseledamöterna får inga arvoden utan arbetar helt ideellt.

Tuva Rahmberg, verksamhetsledare Klubb Moderna. Foto: Åsa Lundén, Moderna Museet, 2020

Publicerad 20 oktober 2015 · Uppdaterad 30 maj 2024