Group 2
Goda dåd

Johanna Gustafsson Fürst, Goda dåd, 2016 Foto: Lars Arned

Moderna Museets Vänners Skulpturpris

Vartannat år, sedan 1950, delar Moderna Museets Vänner ut ett skulpturpris till en aktiv svensk konstnär. Prissumman på 300 000 kronor gör det till ett av de största konstnärspriserna i Sverige. Priset instiftades av textilkonstnärinnan Sigrid Lind för att hedra minnet av henner föräldrar, Karl August och Kristina Amalia Lind.

Alla medlemmar har möjlighet att påverka vem pristagaren blir genom att nominera en konstnär. Vinnaren utses sedan av en jury. Det går bra att nominera vilken nu levande konstnär som helst som på något sätt arbetar med tredimensionella installationer.

Skicka din nominering: konstnärens namn, gärna länk till konstnärens webbplats och ditt medlemsnummer, senast den 30 april 2019 till mmv@modernamuseet.se

Skulpturprisjuryn

2019 års jury består av Lena Josefsson (ordförande Moderna Museets Vänner), Ebba Matz (konstnär), Marti Manen (curator och director för Index Foundation), Nils Forsberg (journalist) och Fredrik Liew (intendent Moderna Museet).

Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2017 tilldelades Johanna Gustafsson Fürst

Johanna Gustafsson Fürst (född 1973) bor och arbetar i Stockholm. Hon innehar en Master of Fine Arts (2003) från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är verksam som lektor på Konstfack.

Skulpturprisjuryns motivering

”Johanna Gustafsson Fürsts skulpturala verk har en air av självklarhet över sig, trots att man inte alls förstår varför de egentligen måste vara som de är. Hon ryggar aldrig tillbaka från att göra någonting väldigt invecklat. Hon ifrågasätter materialen, deras egenskaper och vanliga användningar för att skapa en inverterad, suspenderad, även motsträvig skulptural annanhet. Samtidigt som hon uppenbart jobbar med det skulpturalas grundelement är det inte bara i det fysiska rummet objekten ska uppfattas. Genom sina former tycks objekten vilja få betraktaren att sluta röra sig, de får gärna vara i vägen. Skulpturerna verkar vilja upprätta en egen språklighet med betraktaren; där finns en insisterande friktion som vill gå mellan verkens artegna kroppslighet och den betraktandes egen ordlösa sensibilitet. Å andra sidan är den där relationen inskriven i ett socialt rum, vilket gör hennes mer performativa och relationella verk till social skulptur. Hennes objekt är framförallt startpunkter för rörelser i massan i och kring oss.”

Sigrid Lind – skulptörernas vän

Moderna Museets Vänners Skulpturpris – K. A. Linds hederspris instiftades 1945 av textilkonstnären Sigrid Lind till sina föräldrars minne. Priset är idag ett av Sveriges största konstpriser. Men vem var denna konstvän som testamenterade bort sin förmögenhet till glädje för behövande skulptörer? En titt i vännernas arkiv ger några av svaren…

Läs hela texten av Ulf Eriksson, intendent vid Förmedling på Moderna Museet, i Bulletinen Nr 2 2013.

Publicerad 20 oktober 2015 · Uppdaterad 21 februari 2019