Vaccinationsbevis: Här kan du läsa mer om vad som gäller på museet.

Berit Lindfeldt installationsvy Foto Åsa Lundén Moderna Museet

Moderna Museets Vänners Skulpturpris

Vartannat år, sedan 1950, delar Moderna Museets Vänner ut ett skulpturpris till en aktiv svensk konstnär. Prissumman på 300 000 kronor gör det till ett av de största konstnärspriserna i Sverige. Priset instiftades av textilkonstnärinnan Sigrid Lind för att hedra minnet av hennes föräldrar, Karl August och Kristina Amalia Lind. 2021 års Skulpturpris tilldelas Berit Lindfeldt.

Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2021 tilldelas Berit Lindfeldt!

Berit Lindfeldt, född 1946 i Stockholm och verksam Göteborg, är utbildad vid Konstindustriskolan 1966-71 och Valands konstskola 1972-77. Hon har haft flertalet utställningar både utomlands och i Sverige. Bland de senare utställningarna märks ”Tillvarons kant” på Liljevalchs 2014, ”Insidor och Utkanter” på Konstakademien 2020, ”Barmark” på Elastic Rural 2021 och ”Värme/Energi” på Kummelholmen 2021.

Prisutdelning och utställningens öppnande sker 9 november 2021. Utställningen pågår till 12 december.

Skulpturprisjuryns motivering

”Berit Lindfeldt tilldelas Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2021 för ett konstnärskap som övertygar om att konsten och livet hör ihop. I Lindfeldts omsorgsfulla modellerande ombildas vardagens föremål till förtätade gestaltningar och minnesbärare, abstrakta men igenkännbara, allvarsamma men hoppfulla. Hemmet, dess möbler, bruksföremål och innanmäten tycks ha laddats med den skapande handens energi och erfarenhet som de sedan bär inom sig. Lindfeldts verk materialiserar erfarenheten. De ger intryck av att ljuda trots sin tystnad, och röra sig trots sin stillhet. Ungefär som om de iscensatte den omöjliga utsagan ”om väggar kunde tala”. I mötet med Lindfeldts verk väcks en gemensamhet till liv: Den mänskliga.” 

Skulpturprisjuryn

2021 års jury bestod av Emily Fahlén, (curator, konstvetare och skribent), Johanna Gustafsson Fürst, (konstnär och professor på Konsthögskolan), Håkan Nilsson (konstkritiker och professor på Södertörns högskola), Gitte Ørskou, (överintendent, Moderna Museet), Lena Josefsson, ordförande Moderna Museets Vänner.

Sigrid Lind – skulptörernas vän

Moderna Museets Vänners Skulpturpris – K. A. Linds hederspris instiftades 1945 av textilkonstnären Sigrid Lind till sina föräldrars minne. Priset är idag ett av Sveriges största konstpriser. Men vem var denna konstvän som testamenterade bort sin förmögenhet till glädje för behövande skulptörer? En titt i vännernas arkiv ger några av svaren…

Läs hela texten av Ulf Eriksson, intendent vid Förmedling på Moderna Museet, i Bulletinen Nr 2 2013.

Publicerad 20 oktober 2015 · Uppdaterad 15 november 2021