Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Ingens hundar II

Staffan Hallström, Ingens hundar II, 1958 Foto: Albin Dahlström / Moderna Museet © Staffan Hallström / Bildupphovsrätt 2017

Deposition av konstverk

Statliga myndigheter, museer och andra kulturinstitutioner kan ansöka om deposition – lån av konstverk på lång tid – ur Moderna Museets samling.

För att ansöka om en deposition av verk ur Moderna Museets samling, ställs en skriftlig ansökan till museets depositionsansvarig. För närvarande är ca 1 700 konstverk ur samlingen deponerade hos omkring 200 mottagare i Sverige och utomlands.

Statliga myndigheter, kulturinstitutioner, museer med flera, som är intresserade av depositioner kan läsa mer i dokumenten nedan. Skillnaden mellan avtalen är huvudsakligen att museer inte betalar årsavgift.

Avtal för myndigheter med flera (pdf)
Avtal för museer (pdf)
Säkerhetsrapport (pdf)
Kostnader (pdf)

Publicerad 27 januari 2016 · Uppdaterad 6 maj 2020