Konstverk Car Hood av Judy Chicago

Judy Chicago, Car Hood, 1964. Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet © Judy Chicago/ Bildupphovsrätt 2016

Utlån och långtidslån

Moderna Museets samling ägs av svenska folket och består av över 100 000 konstverk. En del verk visas i museet, andra vilar i magasin och en del är utlånade under längre och kortare perioder. Varje år hanterar vi många låneförfrågningar från konsthallar, museer och liknande. Depositioner, det vill säga lån på längre tid, kan ges till statliga myndigheter, museer och vissa andra kulturinstitutioner.

Utlån till utställningar

Vi lånar ut konstverk till tillfälliga utställningar under kortare tidsperioder. Som stöd för beslut finns denna policy för utlån ur Moderna Museets samling. Prioritet ges till:

 • Viktiga monografiska utställningar
 • Tematiska utställningar som ger nya perspektiv och ny konsthistorisk kunskap
 • Utställningar som introducerar konstnärskap och tidsperioder för en ny publik
 • Institutioner med egna samlingar, som är tänkbara långivare till Moderna Museets egna utställningar
 • Moderna Museet beviljar inte utlån till kommersiella gallerier eller arrangörer som bedriver konsthandel.

Låneförfrågan

Låneförfrågan ställs till överintendent Gitte Ørskou och lånesamordnare och skickas digitalt till loans@modernamuseet.se. För lån inom Sverige behöver vi låneförfrågan senast 7 månader före utställningens öppnande. För internationella lån gäller senast 9 månader innan utställningens öppnande. Låneförfrågningar tas emot endast per e-post och ska innehålla följande information:

 • Utställningsperiod med exakta datum och utställningstitel
 • Beskrivning av utställningskonceptet
 • Motivering till lånet
 • Förteckning över önskade konstverk med MM:s inventarienummer om möjligt
 • En ifylld, signerad och av Moderna Museet godkänd Standard- och säkerhetsrapport (pdf). Den dokumenterar aktuella säkerhets- och klimatförhållanden och ska skickas till lånesamordnare, digitalt, tillsammans med lånebrevet.

Avgifter för utlån

Internationella låntagare
3500 kr/verk
800 kr för magasintransport

Nationella låntagare
2000 kr/verk
800 kr för magasintransport

Långtidslån ur samlingen

För att verk ur samlingen ska kunna upplevas av fler personer och på olika platser i landet är det viktigt för museet att låna ut konstverk. Därför kan statliga myndigheter, svenska ambassader, länsresidens, museer, domstolar och kulturinstitutioner ansöka om lån av konstverk ur Moderna Museets samling på längre tid, även kallat deposition.

För att ansöka om ett långtidslån ställs en skriftlig ansökan till museets depositionsansvarig. För närvarande är ca 1 400 konstverk ur samlingen utlånade på längre tid hos omkring 170 låntagare i Sverige och utomlands.

Vad gäller vid långtidslån?

 • För konstverkens bästa avtalar vi om verkens placering. Det ska vara på avstånd från fönster som öppnas, i rum med så få temperaturväxlingar som möjligt, på platser som inte nås av direkt solljus, inte i närheten av ventilation, värmeelement, eller kalla eller varma luftströmmar. Konstverken ska inte heller placeras för nära växter, dörrar, fönster, mötesbord, soffor, stolar och elektriska installationer. Kontakta alltid depositionsansvarig om konstverk behöver flyttas.
 • Lokalerna ska vara larmade.
 • Konstverken får inte torkas av eller rengöras, de får inte heller märkas med lappar eller liknande.
 • Vid skada eller misstanke om förändring av verkets skick ska depositionsansvarig underrättas.
 • Stöld måste anmälas direkt till depositionsansvarig, samt polisanmälas.
 • Museet förbehåller sig rätten att hämta ett konstverk tillfälligt för utställning, forskning eller konservering. När så är möjligt kan museet erbjuda ett ersättningsverk.
 • Konstverken ska inventeras årligen. Statlig låntagare registrerar verken i Konstdatabasen.
 • Risken och ansvaret för konstverket är låntagarens. Därför är det låntagaren som bekostar transport (vid lånets start och slut), packning och installation, enligt den standard som museet kräver.
 • Konservering inför långtidslån står museet för. Konserveringsbehov som uppstått på grund av oaktsamhet under lånetiden debiteras låntagaren. Vanligen handlar det om naturliga konserveringsbehov som uppstått av tidens tand, vilka åtgärdas av museet utan kostnad för låntagaren.

Avgifter för långtidslån

Årsavgifter 2021 (debiteras ej museer)

650 kr/verk för måleri, teckning, fotografi och skulptur

250 kr/verk för grafik

NYHET! Höjning av årsavgifterna fr.o.m. 2022 (gäller ej museer)

800 kr/verk för måleri, teckning, fotografi och skulptur

400 kr/verk för grafik

 

NYHET! Ändrad uppläggningskostnad för nya långtidslån

1000 kr/konstverk

Publicerad 26 november 2020 · Uppdaterad 16 februari 2023