Museet är tillfälligt stängt med anledning av coronapandemin. Vi öppnar igen 16 juni 2020. Läs mer om museets åtgärder

Konservatorsateljén med konservator i arbete.

Papperskonservator Tora Hederus jobbar med verk av Paul Klee. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Konservering

Hur bevarar man ett konstverk? Hur länge håller en målning? Kommer framtida generationer att kunna ta del av den konst vi visar i museet idag? Våra konservatorer arbetar med att bevara och dokumentera alla typer av konst i museets samling. Här kan du läsa om ett spännande arbete där konsten står i fokus.

Moderna Museets uppdrag är inte bara att visa konst, utan också att säkerställa att konstverken tas om hand på bästa sätt, både när de visas i utställningar och förvaras i magasin. När du ser konstnärers verk i eller kring våra salar ser du bara en bit av vad konservatorerna gör. Konserveringsavdelningen ansvarar för konstverkens bevarande genom förebyggande och aktiv konservering både av museets samling och vid utställningar, lån och depositioner. Konservatorerna ansvarar också för vård och restaurering av museets utomhusskulpturer.

Flera av de material och tekniker som används av konstnärer är otraditionella och ibland utförda i material som snabbt bryts ned. Det är konservatorns roll att förstå hur konstverken beter sig och åldras, med hänsyn tagen till konstnärens intention. Nya konserveringsmetoder måste ibland till, vilket gör bevarande av modern och samtida konst till en verklig utmaning. Dokumentation av konstverken och den konstnärliga processen, liksom undersöknings- och forskningsprojekt kring föremål, konservering och bevarandemetoder, är viktiga. Dessa projekt bidrar till förståelse kring verken och hur dessa bäst bevaras och visas, nu och för framtiden.

Film om konservering av Monogram

2016 får Moderna Museet en förfrågan om att låna ut Monogram – Robert Rauschenbergs ikoniska som blivit ett av museets mest älskade objekt. Det ska göras en stor Rauschenberg-utställning som ska turnera från Tate Modern i London vidare till MoMa i New York för att slutligen landa på SFMOMA i San Francisco. Tre städer – alla långt ifrån salarna på Skeppsholmen där Monogram gjort sig hemmastadd.

Men går det att skicka ut Monogram på en turné över halva jorden? Verket består av många delar och det ryktas dessutom om att geten har ett brutet ben. Innan Monogram kan släppas ut i världen får geten en grundlig genomgång av museets konservatorer. Vad består geten av? Och hur mår den egentligen?

Publicerad 28 november 2018 · Uppdaterad 25 juni 2019

Läs mer om våra konservatorers arbete