Group 2
Porte-bouteilles (Flasktorkaren)

Marcel Duchamp, Porte-bouteilles (Flasktorkaren), 1914/1963/1976 © Succession Marcel Duchamp/ Bildupphovsrätt 2018

Forskning på Moderna Museet

I Moderna Museets uppdrag ingår att bedriva forskning och att öka förståelsen och intresset för samtida och modern konst, samt att vetenskapligt bearbeta myndighetens samling. I detta uppdrag ingår att göra den omfattande samlingen tillgänglig, att bereda underlag för framtida utställningar och att berika den löpande verksamheten. Nedan finns information om pågående och tidigare forskningsprojekt och vem du kontaktar om du vill använda museets arkiv, samling eller andra resurser i din forskning.

Under de senaste åren har ett antal forskningsprojekt drivits vid museet och dessa finns redovisade här. En grundläggande förutsättning för tidigare och pågående forskningsprojekt är att de ska ha sin utgångspunkt i museets utställningar, historia och samling och använda museets kompetens inom curating, konservering, teknik och pedagogik. Några olika former för forskningsrelaterade projekt har prövats och flera samarbeten med universitet och högskolor och andra akademiska institutioner har initierats. Resultaten redovisas genom interna och externa seminarier, större symposier, artiklar i nationella och internationella tidskrifter, i monografier och antologier, samt genom utställningar och kataloger.

Moderna Museets forskargrupp tillhör avdelningen Utställningar och samling och omfattar även arkiv och bibliotek. Verksamheten leds av en Forskningsledare och bedrivs av både interna och externa forskare. Finansieringen av museets forskningsprojekt sker delvis genom externa medel.

Moderna Museets vetenskapliga råd bildades under hösten 2013 och består av följande ledamöter: Professor Astrid Söderberg Widding, rektor vid Stockholms universitet, Professor Hans Ruin vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, Professor Jeff Werner vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet samt Professor Jan von Bonsdorff vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Publicerad 22 maj 2015 · Uppdaterad 6 februari 2018