On Being an Angel # 1, Providence, Rhode Island, 1977

Francesca Woodman, On Being an Angel # 1, Providence, Rhode Island, 1977 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York

Francesca Woodman

Om att vara en ängel

5.9 2015 – 6.12 2015

Stockholm

Den amerikanska fotografen Francesca Woodman (1958–1981) skapade under några intensiva år före sin alltför tidiga bortgång en samling fascinerande fotografiska bilder. Hennes verk har visats i flera stora utställningar under de senaste åren, och fotografierna har inspirerat konstnärer runt om i världen.

Francesca Woodman undersökte frågor om identitet, genus, sexualitet och kropp. Motiven är intima och intrycket förstärks av bildernas mindre format. I produktionen finns en rad porträtt, där fotografen använt sig själv och vänner som modeller. Modellerna är ofta placerade bakom möbler och andra inredningsdetaljer, eller bilderna kan vara oskarpa och personerna därför halvt dolda. Woodman arbetade ofta i miljöer som rivningshus, och hon använde sig gärna av speglar och glas, vilket skapar en surrealistisk, emellanåt klaustrofobisk känsla.

Francesca Woodman började fotografera redan i tonåren och fick sin utbildning vid Rhode Island School of Design i Providence. Hennes produktion brukar delas in i fem perioder: de tidiga arbetena, åren på skolan i Providence, Italien (1977–78), Mac Dowell Colony och slutligen New York från 1979 fram till 1981. Den efterlämnade samlingen består av flera hundra gelatinsilverfotografier, men Francesca Woodman prövade också andra tekniker, som diazotyper i storformat och video.

Francesca Woodman. Om att vara en ängel visar 102 fotografier och en video, och i urvalet är de flesta motivgrupper och serier representerade. Moderna Museet har organiserat utställningen i samarbete med The Estate of Francesca Woodman. Den turnerar till Amsterdam och Paris, och därefter till Moderna Museet Malmö. I anslutning till utställningen visas ett rikt urval av museets samling av andra fotografers arbeten från samma tidsperiod, för att placera Francesca Woodman i ett sammanhang som vidgar perspektivet på hennes oeuvre.

Curator: Anna Tellgren

Essä av Anna Tellgren (pdf)

Bilder

Francesca Woodman
Francesca Woodman, From Angel series, Rome, Italy, 1977 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
Francesca Woodman, Untitled, Rome
Francesca Woodman, Untitled, Rome, Italy, 1977-78 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
Untitled, New York
Francesca Woodman, Untitled, New York, 1979 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
From Space2, Providence, Rhode Island
Francesca Woodman, From Space2, Providence, Rhode Island, 1976 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York

Mer om utställningen