Study for Temple Project

Francesca Woodman, (Study for Temple Project), New York, 1980 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York

Experimenterar med teknik

Våren 1980 började Francesca Woodman arbeta med Blueprint for a Temple, där hon återskapade fasaden till ett grekiskt tempel, med modeller draperade i klassiska tunikor likt karyatider. Serien tog sin början i en samling detaljer från badrum i New York, som påminde om klassiska motiv. Från att ha arbetat i mindre skala gick hon nu upp i riktigt stora format på två till tre meter.

Dessa bilder brukar gå under samlingsbeteckningen blueprints (blåkopia), som var en metod att reproducera framför allt arkitekturritningar. Det är en kontaktkopieringsprocess på ljuskänsligt papper och kännetecknas av vita linjer på en blå bakgrund, men det fanns olika sorters papper som resulterade i olika bakgrundsfärger.

Den teknik Woodman använde var diazotypi, som är en torr fotografisk process med diazoniumföreningar känsliga för blått ljus och UV-ljus, vilken framkallas i ammoniakånga. Woodman experimenterade med tekniken, men de till formatet största bilderna tillkom på så sätt att hon lät de långa ljuskänsliga pappersarken hänga på väggen i ett mörkt rum. En diabild projicerades genom en projektor på pappersytan, ofta under flera timmar. Sedan togs de fram i en framkallningsmaskin för diazotypier på en firma där arkitekturritningar kopierades kommersiellt. Resultatet blev en samling magnifika verk i olika toner av blått, lila och sepia.

Mer om utställningen