Paul Klee, Terrasser, 1929 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet

Biografi Paul Klee

1879 Paul Klee föds den 18 december i Münchenbuchsee utanför den schweiziska staden Bern. Fadern är Hans Wilhelm Klee (1849–1940), musiklärare och modern Ida Marie (1855–1921), född Frick, sångerska. Efter som fadern är tysk blir Klee, enligt schweizisk lag, tysk medborgare.

1898 Flyttar till München för konststudier. Börjar skriva dagbok, vilket han fortsätter med fram till 1918.

1901-02 Gör en studieresa till Italien. När han återvänder till Bern arbetar han som konsertviolinist.

1905 Besöker Paris tillsammans med målaren Louis Moilliet (1880–1962) och författaren Hans Bloesch (1878–1945)

1906 Gifter sig med konsertpianisten Lily Stumpf (1876–1946). Bosätter sig i München.

1907 Sonen Felix (1907–1990) föds. Klee stannar hemma med sonen medan hustrun förvärvsarbetar.

1910 Har sin första soloutställning, som öppnar i Bern och reser vidare till ytterligare tre schweiziska städer.

1911 Börjar katalogisera sina verk. Är med och grundar konstnärsföreningen Sema. Kommer i kontakt med konstnärerna August Macke (1887–1914), Franz Marc (1880–1916), Aleksej von Jawlensky (1864–1941), Gabriele Münter (1877–1962) och Wassily Kandinsky (1866–1944) och blir under vintern del av redaktionen bakom Almanach Der Blaue Reiter.

1912 Deltar med grafiska verk i Der Blaue Reiters andra utställning. Reser till Paris och möter kubisternas verk och Robert Delaunays (1885–1941) abstrakta färgkompositioner. I maj publiceras den så kallade almanackan Der Blaue Reiter, en skrift som var avsedd att bli ”en samlingspunkt för den nya strävan som idag gör sig så tydligt märkbar på alla konstens områden och vars grundläggande tendens är: att vidga de hittillsvarande gränserna för den konstnärliga förmågan.”

1913 Får i uppdrag att översätta Delaunays uppsats ”Om ljuset” till tyska. Tankarna som uttrycks i uppsatsen blir centrala också för Klees egen konst.

1914 Reser tillsammans med August Macke och Louis Moilliet till Tunisien och upplever sig för första gången som målare. Är med och grundar konstnärsföreningen Neue Münchener Secession.

1916 Blir inkallad till krigstjänstgöring.

1917 Förflyttas i januari till en administrativ tjänst i Gersthofen. Får möjlighet att måla på sin fritid. Hans konst säljer bra och han omskrivs som en av de bästa nya tyska konstnärerna.

1918 Befrias från militärtjänst i november och återvänder till München.

1919 Blir del av redaktionen för konsttidskriften Münchener Blätter. Konsthandlaren Hans Goltz (1873–1927) får ensamrätt att sälja Klees verk.

1920 Har stora försäljningsframgångar. Goltz organiserar en stor retrospektiv utställning med 362 verk av Klee. Två monografier utkommer, stödda på dagboksanteckningar som Klee ställt till förfogande. Erbjuds i oktober en tjänst på Staatlisches Bauhaus.

1921 Börjar undervisa på Bauhaus i Weimar som formmästare vid bokbinderiavdelningen.

1922 Blir mästare först vid metall- och sedan färgat glas-avdelningen. Vänskapen med Kandinsky återupptas när denne ansluter sig till lärarkåren på Bauhaus.

1923 Ställer ut 270 verk i Berlin.

1924 Första utställningen i USA. Håller föreläsningen On Modern Art, vilken flera år senare publiceras.

1925 Bauhaus flyttar från Weimar till Dessau. Klee publicerar sin Pedagogical Sketchbook. Kontraktet med Goltz avslutas med stor utställning. Skriver nytt kontrakt med konsthandlaren Alfred Flechtheim (1878–1937). Presenterar för första gången sina verk i Paris och röner stor uppmärksamhet hos surrealisterna.

1926 Familjen flyttar till ett tvåfamiljshus i Dessau ritat av Walter Gropius. Huset delas med Nina och Wassily Kandinsky.

1927 Tar över undervisningen i textil komposition och undervisar tillsammans med Kandinsky i måleri.

1928 Besöker Egypten mot slutet av året.

1929 Will Grohmanns (1887–1968) omfattande monografi över Klee publiceras.

1930 Har separatutställning på Museum of Modern Art i New York.

1931 Lämnar Bauhaus på grund av svårigheter att förena undervisningen med sitt konstnärliga arbete. Inleder på hösten sin undervisning vid Konstakademin i Düsseldorf.

1933 En officiell förföljelse av Klee inleds efter nazisternas makttillträde. Hans konst stämplas som degenererad. Får yrkesförbud som konstnär och fråntas sin högskollärartjänst på konstskolan i Düsseldorf den 21 april. 102 av hans konstverk beslagtas på tyska museer. Flyttar tillsammans med Lily till Düsseldorf. Skriver kontrakt med Daniel-Henry Kahnweiler i Paris. Emigrerar i december med sin familj till Schweiz.

1934 Flyttar till Bern.

1935 Insjuknar i sklerodermi, en autoimmun sjukdom som bland annat gör det svårt för honom att svälja.

1937 Några av hans beslagtagna verk visas på utställningen Entartete Kunst i München.

1938 Hemlighetsfulla, dystra tecken präglar måleriet, exempelvis i Åter ett dunkelt bud och Djurmonument.

1939 Gör en serie bilder av änglar.

1940 Fadern dör i januari. Paul Klee dör i sviterna av sklerodermin i Lucerne den 29 juni, kort innan de schweiziska myndigheterna beviljar honom medborgarskap.

Mer om utställningen