Utan titel (she bites)

Lee Lozano, Utan titel (she bites), 1962 Foto: Barbora Gerny Vojtechova © The Estate of Lee Lozano. Courtesy Hauser and Wirth

Lee Lozano

13.2 2010 – 25.4 2010

Stockholm

För många är Lee Lozano (1930–1999) fortfarande en okänd konstnär. Hennes karriär var kort men intensiv. Hon tillhör en generation konstnärer som var verksamma i New York under 1960- och tidigt 70-tal.

Lee Lozano utbildade sig på Art Institute i Chicago, kom 1960 till New York och blev en viktig aktör på konstscenen som vid tiden dominerades av män och präglades av motstånd mot den abstrakta expressionismen. Under en period av endast tolv år producerade Lozano radikala, ofta provokativa, självständiga och mångfacetterade verk. Hon förhöll sig nära till popkonsten, minimalismen och konceptkonsten, men gick alltid sin egen väg.

SEEK THE EXTREMES

När Lozano lämnade New Yorks konstscen i början av 1970-talet med verket Drop out piece hade hon i snabb följd genomgått olika faser i sitt skapande. Från ett figurativt bildspråk, där kropp, sexualitet och våld står i förgrunden hade hon rört sig mer mot s.k. hardedge i monumentala verktygsmålningar – för att senare hänge sig åt ett abstrakt måleri som hon konceptualiserar i sina Wave series. Mot slutet av 1960-talet lämnar hon måleriet helt för en konceptuell konst i form av textbaserade undersökningar som hon kallar Language pieces.

Till skillnad från de manliga kollegerna fick Lee Lozano aldrig den uppmärksamhet hon förtjänade och är därför fortfarande ett relativt okänt namn i konstvärlden. Under de senaste åren har hon återupptäckts och intresset för hennes konstnärskap har stadigt ökat i den internationella konstvärlden. Hennes aktualitet fram till i dag ligger i att hon bröt med stereotypa bilder av kvinnlighet och manlighet och tydliggjorde hur både män och kvinnor blir till varor i konsumtionssamhället.

BOYCOTT GALLERIES AND DEALERS TOO.

Syftet med Moderna Museets retrospektiva utställning är att lyfta fram Lee Lozano i strålkastarljuset och presentera hennes konstnärskap för första gången för en nordisk publik. Utställningen är producerad av Moderna Museet och omfattar cirka 50 målningar och 140 verk på papper.

Curator: Iris Müller-Westermann
Assisterande intendent: Jo Widoff

Utställningens scenografi: chezweitz & roseapple, Berlin, Detlef Weitz och Rose Epple med Hans Hagmeister och Isabel Prugger

Bilder

Lee Lozano
Lee Lozano, 1964 © Foto: William S Wilson
Lee Lozano, No title, 1961 © Lee Lozano. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Utan titel
Lee Lozano, Utan titel, 1963 © The Estate of Lee Lozano. Courtesy Hauser and Wirth.
Lee Lozano,
Utan titel, 1960
© Copyright: The Estate of Lee Lozano och Hauser and Wirth

Mer om utställningen