John Peter Nilsson, Pia Kristoffersson och Magdalena Malm

Om urvalet

Urvalskommittén inledde arbetet med en kartläggning av de senaste fem årens alla svenska utställningar från Ystad till Haparanda och i utlandet. De såg att i dag finns det flera olika konstscener än någonsin tidigare som agerar parallellt och förhållandevis skilt från varandra. Det går inte att peka ut en enda dominerande riktning, däremot finns urskiljbara spår i samtiden.

Urvalskommittén har valt ut 49 konstnärer mellan 28 och 99 år som kompletterar varandra i olika tolkningar och översättningar av en omvärld som alltmer tränger sig på. Utställningen undersöker förhållandet till verklighetsbegreppet, ”sampling” och konstens utvidgning i det gemensamma rummet.

Urvalet av konstnärer blandar mycket etablerade med förhållandevis okända konstnärer. Stor vikt har lagts vid rumpresentationerna i syfte att betona helhetsupplevelsen. Utställningen följer en bestämd rutt genom den tillfälliga salen och sedan in genom ett av samlingsblocken – från beskrivningar av omvärlden till fantasifulla skildringar av inre världar – samt verk i museets entréhallar och i förorten Hökarängen.

Genom Modernautställningen 2006 får en bred allmänhet se konstnärskap som visats i sammanhang som kanske inte Moderna Museets publik i vanliga fall besöker. Förutom att spåra en av många möjliga tendenser hoppas museet också på att utställningen ska skapa debatt om den svenska kulturen och samhället i stort.

Därför arrangeras en offentlig diskussion om svensk samtidskonst, specialvisningar samt en samtalsserie där några av utställningens konstnärer diskuterar med företrädare från teater, litteratur, film och musik. För att både fördjupa och göra utställningen tillgänglig ingår en 348-sidig katalog med essäer, konstnärsbiografier och illustrationer i entrépriset (60/80 kr).

Urvalskommitté

Pia Kristoffersson (direktör Gävle konstcentrum)
Magdalena Malm (projektledare IASPIS)
John Peter Nilsson (intendent, Moderna Museet)

Curatorerna om utställningen

John Peter Nilsson:

Konstlivet idag är stort, spännande och överraskande heterogent. Det går heller inte att säga att en viss teknik, till exempel måleri, dominerar eller står i fokus. Vi kommer inte försöka spegla samtiden på något heltäckande vis utan snarare lyfta fram en eller annan frågeställning ur mångfalden.

Pia Kristoffersson:

Modernautställningen 06 blir ett värdefullt tillfälle att ta del av de frågeställningar och riktningar man kan identifiera i svensk konst just nu. Vad är svenskhet, förresten?

Magdalena Malm:

Utställningen kommer att presentera konstnärskap som vi uppfattar som aktuella just nu, oavsett generation eller geografi. Urvalet kommer alltså inte att vara representativt. För att citera Catherine David, curator för Documenta 1997: ”Detta är inte FN”.

Mer om utställningen