Foto: Per-Anders Allsten/Moderna Museet

Medverkande konstnärer

Mer om utställningen