Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Foto: Per-Anders Allsten/Moderna Museet

Medverkande konstnärer

Mer om utställningen