Double Bind Player

Double Bind Player, 2012 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Moment – Double Bind Player

En konsertinstallation

1.9 2012 – 16.9 2012

Stockholm

Under ett kort Moment i tid och rum presenteras en unik konsertinstallation där olika konstnärliga uttryck samverkar. En av museets salar förvandlas till en sakral, akustisk och visuell helhet. Flygeln med sin vackra vinge expanderar musikaliskt och visuellt med hjälp av elektronik, mekanik och skulptur.

När Eva Sidén, tonsättare och pianist, Jens Hedman, elektroakustisk tonsättare och Birgitta Muhr, bildkonstnär samarbetar i allkonstverket Double Bind Player rör de sig bort från traditionell konsert- och utställningsform och utvecklar samtidigt relationen till publiken. Eva och Jens arbetar sedan två år i en duo där de prövar alternativa konsertsituationer och nya sammanhang för musiken. Den rumsliga upplevelsen är alltid central. Birgitta Muhr som är en bildkonstnär med många utställningar och offentliga uppdrag i bagaget, ser rytm, rörelse och musikalitet som grundelement i sitt skapande. Kopplingen till dans är också stark.

Två flyglar spelar en central roll i verket både musikaliskt och visuellt. Flygeln är ett instrument laddat med prestige och tradition, vilket står i kontrast till den lättsamma lek den här dras in i. Som ett tecknande i rymden och ett förkroppsligande av klangernas rörelse rör sig långa skulpturala metallspröt ut från och runt flygeln. Föremålen skapar nya klanger från flygeln och bidrar till att suga in publiken i instrumentet. Det ljud besökarna omsveps av i salen äger rum på flera nivåer. De har alla sitt ursprung i flygelinstrumentet. Tekniken är intrikat och blandar elektroniskt bearbetade ljud med mekaniskt frambringade dito i ett komponerat specialstycke som konstant hörs i rummet under perioden. Under konserterna, som äger rum vid ett flertal tillfällen, tillkommer en rent mänsklig nivå då Eva Sidén spelar på och förhåller sig till den preparerade flygeln som fysiskt objekt.

Titeln Double Bind Player anspelar på Gregory Batesons teori om dubbelbindning. Denna teori används inom kommunikationsvetenskapen men också inom bland annat buddhism och psykoanalys. Installationen innefattar en rad motsägelsefulla parametrar; mekaniskt/ kroppsligt, elektroniskt/ instrumentalt och musik/ostrukturerat ljud.

Sommaren 2012 knyter an till museets lekfulla och experimentella 1960-tal. Utställningen Explosion visar målningar som spränger alla gränser. Yoko Ono: Grapefruit visar verk av pionjären Yoko Ono. Hon var medlem i Fluxus-gruppen som strävade efter att bryta gränsen mellan konst och vardag. Under 1960-talet ansågs det ytterst uppseendeväckande att blanda konstarter, använda nya medier i musik och bildkonst eller att låta gränsen mellan scen och salong kollapsa. Double Bind Player gör bruk av samtliga dessa gränsöverskridanden men är på samma gång fast förankrad i samtiden.

Double Bind Player bjuder in publiken till en alldeles speciell upplevelse i ett verk som väcker många frågor. När börjar och när slutar konserten? Vem spelar? Vad låter? Syns ljuden? Låter formen?

Curator: Karin Malmquist

Bilder

Double Bind Player, 2012
© Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Double Bind Player, 2012
© Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Double Bind Player, 2012
© Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Double Bind Player, 2012
© Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Mer om utställningen