Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt fram till och med åtminstone 19 november. Läs mer om museets åtgärder och beredskap

Olle Bærtling, Rudra, 1955 © Olle Bærtling / Bildupphovsrätt 2007

Olle Bærtling

En modern klassiker

6.10 2007 – 6.1 2008

Stockholm

Olle Bærtling är unik i det svenska konstlivet. Konstnärskapet betraktas som ett av Sveriges största i efterkrigstid, ett av få med en internationell genomslagskraft. Olle Bærtling ställde till exempel ut på Sao Paolobiennalen 1959 och hade sjutton separatutställningar i USA. Olle Bærtling är en av de få nordiska konstnärerna som under det sena 1950-talet och framåt skapade sig ett namn också utanför Sverige.

Från att ha varit inspirerad av konkretismen utvecklade Olle Bærtling (1911-1981) en egen stil med lysande färgnyanser i triangulära former. Allt efter hand förefaller formerna att fortsätta utanför ramarna ut i rymdens oändlighet, något som har blivit Bærtlings främsta signum.

Bærtlings presenterades i stort format på Malmö Konsthall och Moderna Museet 1981. Sedan dess har en ny generation konstnärer och formgivare vuxit fram, som intresserar sig för hans djärva form- och färgexperiment. Även hans motsägelsefulla och utmanande personlighet slår an idag. Olle Bærtling arbetade som banktjänsteman fram till 1956, saknade formell konstutbildning och avskydde det småttiga Sveriges ”grötkonst”.

Han var en framtidsoptimist med utopiska anspråk vilka också tog sig uttryck i ett stort intresse för stadsrummet. Han ansåg bland annat att en ny huvudstad borde anläggas på Hallandsåsen, eftersom Stockholm låg för långt bort. Till de förslag som genomfördes hör utformningen av entrén till första Hötorgsskrapan i Stockholm, utsmyckningar vid nybyggda Stockholms universitet och i Kulturhuset.

– Vårt samhällsklimat präglas idag av en defensiv hållning. Vi försvarar oss mot allt – höjda räntor, sjukdomar och anklagelser. ’Kränkt’ är ordet på modet. Olle Bærtlings konst ger oss istället hopp, livsgnista, framtidstro. Det behövs, säger intendent John Peter Nilsson.

Olle Bærtling, Liljevalchs konsthall
Olle Bærtling, Liljevalchs konsthall, 1961 Foto: Harry Dittmer/Tio
Denna expansivt gränslösa vision väcker associationer till den amerikanska minimalismen, något som tidigare tolkningar förbisett men som är en av huvudpunkterna i den nyläsning Moderna Museet gör.

Olle Bærtling inspirerades av den nya vågen icke föreställande konst som växte fram särskilt i Paris, i skiftet mellan 40- och 50-tal. Från 1950-talets senare hälft och framåt utvecklade han sina karaktäristiska målningar med öppna triangelliknande former. De verkar fortsätta utanför dukarnas avgränsningar, mot rymdens oändlighet. Denna expansivt gränslösa vision väcker associationer till den amerikanska minimalismen, något som tidigare tolkningar förbisett men som är en av huvudpunkterna i den nyläsning Moderna Museet gör.

I samband med utställningen arrangeras föreläsningsserien Modernismen tur & retur, ett samarbete mellan Moderna Museet, Liljevalchs konsthall och ABF. Arkitekturmuseet öppnar en utställning om arkitekten David Helldén, vän och kollega med Olle Bærtling; Helldén + Bærtling = estetiska rum.

Curator: John Peter Nilsson

Bilder

Ra
Olle Bærtling, Ra, 1954 © Olle Bærtling/BUS 2007
Olle Bærtling, Rudra, 1955 © Olle Bærtling / Bildupphovsrätt 2007

Mer om utställningen