La femme à la collerette bleue (Kvinnan med blå krage)

Pablo Picasso, La femme à la collerette bleue (Kvinnan med blå krage), 1941 Foto: Juan Luis Sánchez © Succession Picasso / Bildupphovsrätt 2017

He was wrong

”Om man bara kunde ta ut hjärnan och bara använda ögonen” Pablo Picasso. ”Det som intresserade mig var idéer, inte visuella produkter. Jag ville att måleriet återigen skulle arbeta åt tanken” Marcel Duchamp. De kan te sig oförenliga. Det handlar om måleriets uppgift och om ögat kontra hjärnan.

Oftast ses Pablo Picasso och Marcel Duchamp som varandras motsatser. De befann sig visserligen i varandras omedelbara närhet, hade delvis samma mecenater och samlare, men förefaller ändå ha verkat i olika världar. Så olika att deras syn på vad konst är och kan vara ter sig oförenliga. Författaren Octavio Paz skriver: ’Kanske är de två målare som haft störst inflytande i vårt sekel Pablo Picasso och Marcel Duchamp. Den förstnämnde genom alla sina arbeten; den senare genom ett enda arbete, som är själva negationen av arbete i modern mening.”

Utställningen Picasso/Duchamp ”He was wrong” representerar på så vis en våldsam konfrontation, och kanske den största rivalitet vi känner till i 1900-talskonsten. När Picasso dog 1973 hade han med stigande irritation fått se sin status hotas av andra konstnärer. Enligt Picassos levnadstecknare John Richardson så var det växande antalet yngre konstnärer som tog ställning för Duchamp det som bekymrade Picasso mest. Richardson skrev: ”Om det hade varit Matisse, som alltid var en rival, så hade det inte gjort så mycket. Men vem av alla konstnärer i hela världen var det som man nu såg upp till på andra sidan Atlanten? Jo, Marcel Duchamp! Picasso föraktade honom.” Det sägs att Picassos enda kommentar, när han hörde att Duchamp gått bort, löd: ”Han misstog sig.” Kanske är det en begriplig utsaga med tanke på att Duchamp uppfattats som den konstnär som ifrågasatte allt det som Picassos storhet vilar på: ögat, handen och själva måleriet.

Picasso/Duchamp: ”He was Wrong” betonar konflikten, men visar samtidigt på likheter, och på en närhet som man ibland valt att bortse ifrån. Båda konstnärerna lyftes i början av 1930-talet fram av surrealisternas ledare André Breton som tillägnade dem varsin utgåva av den nystartade tidskrift Minotaure.

Vi visar upp en av 1900-talskonsten mest storslagna och produktiva konflikter. Den mest tongivande målaren ställs för första gången på detta vis mot den konstnär som kraftigast ifrågasatte själva måleriet och insisterade på andra möjligheter. Den här utställningen blir viktig för var och en som ibland undrar vad konst är och kan vara, säger Daniel Birnbaum, Moderna Museets överintendent och en av utställningens curatorer.

Marcel Duchamp, Fountain, 1917/1963 Replik av ready-made utförd 1963 av Ulf Linde. Donation 1965 från Moderna Museets Vänner. Foto: Prallan Allsten / Moderna Museet © Succession Marcel Duchamp / Bildupphovsrätt 2016

Picasso/Duchamp ”He was wrong” utgår från Moderna Museets förnämliga samling av respektive konstnärs verk. Samlingen av Duchamps verk är en av världens mest betydande, med det Stora Glaset La mariée mise à nu par ses célibataires, même (1915-1923) i centrum. Av Picassos verk har Moderna Museet en rik samling av måleri, skulptur, grafik och teckningar. Genom kompletterande inlån visar utställningen närmare sju decennier av Picassos konstnärskap.

Moderna Museets historia är också väl sammanlänkad med de båda konstnärerna. Redan 1956, innan Moderna Museet stod färdigt, presenterades Pablo Picassos legendariska målning Guernica (1937). Några år senare, 1961, besökte Marcel Duchamp Stockholm och kom att bli en avgörande inspiration för en ny generation konstnärer och en rad utställningar på Moderna Museet. Inlån från museer och privatsamlingar i Sverige, Danmark, Frankrike och Schweiz stärker utställningen på avgörande vis.

Mer om utställningen