©

Picasso/­Duchamp

"He was wrong"

25.8 2012 – 3.3 2013

Stockholm

I utställningen Picasso/Duchamp ”He was wrong” ställer Moderna Museet i Stockholm för första gången giganterna Pablo Picasso och Marcel Duchamp mot varandra. De ses ofta som 1900-talets mest inflytelserika konstnärer – Picasso, målaren med magiska händer som kom att personifiera en modernistisk målare – Duchamp, den kylige ironikern och schackgeniet som ifrågasatte måleriet och förvandlade konsten till en labyrint av intellektuella lekar. Nu får Moderna Museets besökare en unik chans att ta del av en giganternas kamp för att se vart spelet mellan de båda leder.

Pablo Picasso (1881-1973)

Pablo Picasso är en av 1900-talets mest inflytelserika konstnärer. Han föddes i Spanien, men kom att verka i Frankrike, där han blev sin tids mest välrenommerade konstnär. Picassos rika produktion av bland annat måleri, skulptur, teckningar, grafik och keramik visar upp en rad olika stilinfluenser. Tillsammans med konstnärskollegan Georges Braque (1882-1963) utvecklade Picasso kubismen, under 1900-talets första årtionde, vilken kom att bli början till modernismen.

”Om man bara kunde ta ut hjärnan och bara använda ögonen.” Pablo Picasso

Marcel Duchamp (1887-1968)

Marcel Duchamp har kommit att ses som konstnärernas konstnär under 1900-talet, genom sina subversiva idéer och handlingar. Han föddes i Frankrike, men flyttade till Amerika, där han blev amerikansk medborgare 1955. Med sina ready-mades förändrade Duchamp synen på vad som är ett konstverk och hur något benämns som konst. Kan ett cykelhjul, en urinoar och en flasktorkare vara både konst och vad orden utsäger om föremålens funktion? Duchamp svarade – JA.

”Det som intresserade mig var idéer, inte visuella produkter. Jag ville att måleriet återigen skulle arbeta åt tanken.” Marcel Duchamp

Curatorer: Daniel Birnbaum, Överintendent, Moderna Museet, Ronald Jones, Professor, Konstfack, Annika Gunnarsson, Intendent, Moderna Museet.

Katalog

Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog med nyskrivna essäer av Daniel Birnbaum och Ronald Jones. Katalogen ges ut i samarbete med Verlag Walther König, Köln. Pris: 150 kr.

Audioguide

Till utställningen finns en Audioguide om sex spår med curator Ronald Jones. Svenska och engelska.

Bilder

Pablo Picasso
Kvinnan med blå krage, 1941
© Succession Picasso/BUS 2012
Marcel Duchamp
Flasktorkaren, 1914
© Succession Marcel Duchamp/BUS 2012
Pablo Picasso
Bröstbild av kvinna , 1907
© Succession Picasso/BUS 2012
Marcel Duchamp
Rotoreliefer, 1935
© Succession Marcel Duchamp/BUS 2012

Mer om utställningen