Stillbild ur "Black and Blue"

Rashid Johnson, Black and Blue, 2021 Stillbild ur film © Rashid Johnson

Biografi Rashid Johnson

Konstnären Rashid Johnson (f. 1977 i Chicago) är en av flera samtida amerikanska konstnärer som i sina verk nyttjar en mångfald av medier för att utforska teman inom konsthistoria, kulturell identitet, personligt narrativ, litteratur, filosofi, materialitet och historiekritik.

Efter en kandidat i fotografi vid Art Institute of Chicago och masterstudier i fri konst vid School of the Art Institute of Chicago utvidgades Johnsons praktik snabbt till att omfatta en rad uttryck – däribland skulptur, måleri, teckning, film och installation – vilket gett ett komplext, mångsidigt konstnärskap där skiftande material används, laddade med symbolik och personlig historia.

Johnsons arbete utmärks av hans sätt att med specifika vardagsföremål skapa berättelser som ofta är kopplade till hans barndom och som gärna knyter an till olika aspekter av historia och kulturell identitet. Flera av Johnsons nya verk fördjupar sig i existentiella ämnen som individuell och kollektiv oro, det inre, och liminala platser – övergångsplatser.

Hittills har Johnson använt så skilda inslag, material eller föremål som komradior, sheasmör, böcker, skivomslag, förgyllda stenar, svart tvål och tropiska växter. Många av Johnsons verk förmedlar en närvaro av det ockulta och mystiska, de gestaltar hans önskan att omvandla och utvidga vad vi förknippar med de objekt som ingår i verken, i vårt möte med dem.

Mer om utställningen