Installationsvy över rummet "Jazz", ett mörkt rum med en stor säng centrerad

Installationsvy, "Jazz" Henri Matisse, Jazz, serigrafi © Succession H Matisse/Bildupphovsrätt 2024. Foto: Mattias Lindbäck/Moderna Museet

Filmprogram

I ”Sju rum och en trädgård” kan du se filmer inspirerade av Henri Matisses konstbok ”Jazz” (1947). Filmprogrammet är indelat i olika kapitel och byts ut löpande under utställningsperioden. Slå dig ned på den stora sängen och se filmer av konstnärer som Charles Atlas, Tony Cokes, Every Ocean Hughes, Bouchra Khalili, Santiago Mostyn, Sun Ra, Cauleen Smith, och David Wojnarowicz.

Visas nu

Kapitel 4: Ljus – kamera – rörelse!
30 januari–10 mars 2024

I den anda av improvisation och dialog som utmärker denna utställning visas här två filmer ur Moderna Museets samling som lyfter leken konstnärer emellan – kollektiva experiment som kameran tycks ha fångat i stunden. De båda filmskaparna har det gemensamt att de behandlar kameran som en engagerad deltagare snarare än en neutral observatör.

”Glädje är en motståndshandling” – så inleder den amerikanska poeten Toi Derricotte (f. 1941) dikten ”The Telly Cycle” (2008). Ett trotsigt konstaterande om vikten av lek och firande, också undersvåra omständigheter, som anammats inte minst inom den svarta feminismen.

Curator: Lena Essling

blå bakgrund med en text som säger: madness, absolute madness. (Galenskap, absolut galenskap)
Tony Cokes, SM BNGRZ 1 + 2, 2021 © Tony Cokes 2024. Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, Felix Gaudlitz, Vienna, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York
filmstillbild, barn i marschbandsuniformer och musikinstrument
Cauleen Smith, Space is the Place (A March for Sun Ra), 2011 Stillbild ur film © Cauleen Smith 2024
Tidigare filmer

Rummets politik

30 september–16 november 2023

Det första kapitlet i filmprogrammet tar upp centrala frågor om tillhörighet och självrepresentation genom konstnärer som arbetar eller har arbetat i Stockholm. Konstnärerna undersöker det offentliga rummet: hur vi skapar dess mening, vem det ”tillhör” och hur vi på olika sätt kan aktivera det.

Om hemmet är, likt Rashid Johnson uttrycker i utställningen, ”ett inre rum” som man får ”forma och definiera”, är det offentliga rummet istället ett yttre rum som vi alla äger, skapar och fyller med mening.

Sense and Sense (15 min, 2010)
av Every Ocean Hughes

Delay (4 min, 2014)
av Santiago Mostyn

If you could speak Swedish… (23 min, 2001)
av Esra Ersen

Paralyzed (3 min, 2003)
av Klara Lidén

Space is the place

14 november–17 december 2023

Kapitel två presenterar platser när och fjärran genom arvet efter jazzlegenderna Sun Ra (1914–1993) och Alice Coltrane (1937–2007). Först ut är konstnären Cauleen Smiths (f. 1967) film ”Space is the Place (A March for Sun Ra)”. Detta projekt utgår ifrån den banbrytande musikskaparen Sun Ras arbete, i vilket afroamerikansk historia, science fiction och poesi kanaliseras till en ny vision om framtiden. Ra var en nyckelfigur inom afrofuturismen, som genom fantasy och science fiction gestaltar historien om slaveriet och förtrycket av svarta.

Smith visar när Rich South High Schools marschorkester gör ett spontant framförande av Sun Ras komposition ”Space is the Place”. De unga musikerna låter sig inte avskräckas av ösregnet och de påtagligt förvirrade åskådarna, utan spelar, sjunger och dansar med stor entusiasm till Sun Ras alltjämt mäktiga trumbeat.

Space is the Place (A March for Sun Ra) (11 min, 2011)
av Cauleen Smith

Space is the Place (85 min, 1974)
av Sun Ra

Pilgrim (2017)
av Cauleen Smith

Tony Cokes

19 december 2023–28 januari 2024
Filmprogrammets tredje kapitel djupdyker i den amerikanske konstnären och filmskaparen Tony Cokes (f. 1956) verk. Cokes började under 1980-talet att arbeta med videoessäer utifrån ett starkt intresse för våra känslomässiga upplevelser av färg och ljud.

Han kombinerar befintligt material från olika källor som dokumentärfilm, akademiska texter om svartas historia, och elektronisk musik och popmusik.

I sitt arbete ifrågasätter Cokes representationer av ras och undersöker housemusikens framväxt inom afroamerikanska samhällen under slutet av 1970-talet i Chicago, men också musikens roll i att etablera vår gemensamma kulturhistoria.

Black Celebration: A Rebellion Against the Commodity
av Tony Cokes (17 min, 1988)

Mikrohaus, or the black atlantic?
av Tony Cokes (31 min, 2006–2008)

1!+: a dubstep primer
av Tony Cokes (37 min, 2001)

närbild på en talande mun, tänderna syns
Esra Ersen, If you could speak Swedish..., 2001 Stillbild från film © Esra Ersen/VG Bildkunst, Bonn 2024
En person som bär en silvrig huvudbonad tittar in i kameran
Sun Ra, Space is the place, 1974 Stillbild från film, Courtesy Rapid Eye Movies, Cologne 2024
Närbild på ett ansikte som tittar bortom kameran
Santiago Mostyn, Delay, 2014 Stillbild ur film © Santiago Mostyn 2024
diabild på landskap
Cauleen Smith, Pilgrim, 2017 Stillbild från film © Cauleen Smith 2024

Mer om utställningen