Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Museibyggnaden med Moderna Museets logga i vinterlandskap.

Moderna Museet i Stockholm. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

17.2 2021

Svenska förvärv 2021

Pandemin har slagit hårt mot kulturen. För att stödja det svenska konstlivet har regeringen därför gett ett tillskott på 25 miljoner kronor till Moderna Museet för att köpa in svensk konst under 2021.

Uppdrag att samla, vårda, visa och bevara konsten

Moderna Museet är ett internationellt, modernt och samtida konstmuseum. Vårt uppdrag är att samla, vårda, visa och bevara konsten för framtiden. Vi samlar både historiska verk och verk av nu verksamma konstnärer, från Sverige och hela världen. Ambitionen är att förvärva en bred representation av den främsta konsten och de mest framträdande verken av en konstnär utan begränsningar för verkens storlek, material, komplexitet eller andra liknande hänsyn.

Inköp av nu levande svenska konstnärer

Inköpen av Svenska förvärv 2021 inriktar sig helt på svensk konst av nu levande konstnärer. Med svensk konst menar vi konstnärer som kan sägas huvudsakligen vara verksamma i Sverige, inklusive Sápmi, oavsett nationalitet. Men också svenska konstnärer som är baserade i andra länder.

Riktlinjerna för inköpen av Svenska förvärv 2021 skiljer sig inte från andra förvärv till samlingen. Men 25 miljoner ger en fantastisk möjlighet att bredda representationen av den svenska konsten på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Tidigare årsbudgetar har varit runt 2,1 miljoner.

Research och lokal kunskap från hela landet

Det är Moderna Museets överintendent tillsammans med samlingsansvariga intendenter och chefen för Moderna Museet Malmö, som gör urvalet av verk som förvärvas. För att genomföra uppdraget kommer vi inhämta information systematiskt och metodiskt genom egen research och lokal kunskap från samtliga regioner i landet. Vi kommer också att delta i digitala portfolievisningar som Statens konstråd och föreningen Konstkonsulenterna i Sverige ordnar.

Förslag på inköp tas emot från 15 mars

För att yrkesverksamma konstnärer, gallerister och utställningsarrangörer ska kunna nå oss med egna inköpsförslag kommer vi att öppna en möjlighet för detta. Information om hur förslag skickas till Moderna Museet meddelas här 15 mars och förslag mottages från detta datum fram till den 30 april.

De verk som förvärvas som Svenska förvärv 2021 kommer att ingå i Moderna Museets samling på samma sätt som alla andra verk. Vi kommer under året redovisa inköpen och under 2022 presentera urval av dem i en utställning på museet.

Publicerad 17 februari 2021 · Uppdaterad 19 februari 2021

Nyheter