Installationsbild ”Mud Muses – en tirad om teknologi”, Moderna Museet i Stockholm

Ian Cheng, BOB, 2018 © Ian Cheng. Installationsbild ”Mud Muses – en tirad om teknologi”, Moderna Museet i Stockholm, 2019. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

20.10 2023

BOB (Övertygelsebagage) visas i foajén

Möt konstnären Ian Chengs verk ”BOB (Övertygelsebagage)” i museets foajé. BOB, som står för Bag of Beliefs (övertygelsebagage), är en artificiell livsform med ett medvetande som befinner sig i ständig utveckling.

Verkets huvudperson BOB har programmerats av Ian Cheng med utgångspunkt i en spelplattform. Varelsen rör sig i sitt digitala hem, interagerar med olika föremål och försöker komma underfund med sina behov och hur de kan tillfredsställas.

BOB är vad man inom cybernetiken kallar ”autopoietisk”, det vill säga självskapande. Med en ormliknande kropp som oupphörligt förändras och förgrenar sig, navigerar BOB i den ström av impulser och överraskningar som livet ger, och försöker anpassa sig.

Via QR-koden som finns i museet kan du ladda ned en app där du själv kan samspela med BOB. På så vis kan alla vara med och påverka BOB:s utveckling.

Publicerad 20 oktober 2023 · Uppdaterad 10 januari 2024

Nyheter