Landskapsvy. Person som går.

Anja Örn, Till minnet av en älv, 2018-2020 © Anja Örn Bildupphovsrätt 2023

20.11 2023

Anja Örns ”Till minnet av en älv” i Minibion

I essäfilmen ”Till minnet av en älv” söker sig konstnären Anja Örn till konsthistoriens naturskildringar för att finna dokumentation kring de försvunna vattendrag som blev verktyg i det svenska nationsbygget under tidigt 1900-tal. Se ”Till minnet av en älv” i Minibion på plan 2.

Vem minns det vattenfall som stannat, den fors som tystnat? När älvarna i Norrbotten började byggas ut i industriell skala under det tidiga 1900-talet, manipulerades deras naturliga rörelser med fördämningar och betongdammar. Vid samma tid reste konstnärer söderifrån till Sápmi för att avbilda forsar och vattenfall.

Med ”Till minnet av en älv” begrundar Anja Örn priset för rikedomen som genererats av vatten i rörelse. Hon vänder sig till konsthistoriens naturskildringar för att finna dokumentation kring de försvunna vattendrag som blev verktyg i det pågående nationsbygget, och som också blivit en sorts minnesarkiv. Vilka var de som porträtterade älven, vems blick har format vårt gemensamma minne?

”Till minnet av en älv” är ett av de sammanlagt 373 nyförvärv som ingick i det omfattande förvärvsprojektet ”Svenska förvärv 2021”. Filmen är 12.40 minuter lång.

Från och med 2 april 2024 visas ”Killing Time” (2011) av Kent Klich i Minibion.

Målning av klippigt/bergigt landskap, träd och en älv. Tre personer sitter runt en eld vid älven
Anja Örn, Till minnet av en älv, 2018-2020 © Anja Örn Bildupphovsrätt 2023

Publicerad 20 november 2023 · Uppdaterad 19 april 2024

Nyheter