Neonfärgade blommor mot en mörkgrön bakgrund

Liu Simon, Stillbild ur Devil's peak, 2022

Filmklubben: It Don’t Look Like Rain

Film & Samtal

2.5 2023

Stockholm

Utforska den New York-baserade filmskaparen Simon Lius konstnärskap. I sina analogt grundade experimentfilmer söker Liu mellanmänskliga relationer och identitet i en digital värld. Se fem kortfilmer gjorda under den sociopolitiska omvälvningen i Liu’s hemland, Hongkong. Efter filmvisningarna följer ett samtal över länk mellan Liu och Benjamin Gerdes, Senior Lecturer på Kungl. Konsthögskolan.

Mellan åren 2019–2022 har Simon Liu – född och uppvuxen i Hongkong och nu baserad i New York – skapat ett psykogeografiskt arkiv över sitt hemland i takt med att det genomgår snabba historiska förändringar, en samling kortfilmer som starkt reflekterar över hans ursprungs plats och familj. Hans arbete kanaliserar de postdigitala, postkoloniala och postmoderna egenskaperna hos en samtida diasporisk upplevelse. En mängd arbetsintensiva bildframställningsprocesser, som använder både kameran och filmlabbet, avslöjar ett sökande efter oförutsägbara bilder, som speglar förskjutning och driver det visuella experimenterandet till ytterligheter. Lius unika kombination av redigeringsprecision och tillit till ljus och fotokemiska processer möjliggör ögonblick av ömsint klarhet mitt i en frenetisk abstraktion.

”Devil’s Peak” och fyra tidigare verk, gjorda under den pågående sociopolitiska omvälvningen i Hongkong, underminerar den dokumentära formen och undviker medvetet explicita bilder av oroligheterna, men bildernas hypnotiska inramning hemsöks av kuslighet, smärta och våld. När han arbetar i Hongkong, en stad som redan är tydligt fångad i sin egen filmiska historia, fokuserar Lius expansiva blick på förbisedda detaljer och förhöjer det vardagliga för att frammana spöklika viskningar från betongen. Dessa djupt gåtfulla verk kan ses som ledtrådar till vad det innebär att kalla en plats hem. Lius filmer ställer frågan: Kan vi någonsin återvända? Kanske kan det bara ske genom bilder.

Simon Liu

Simon Liu (f. 1987, Hongkong) är en konstnär och filmskapare vars filmer, videoinstallationer och utvidgade filmvisningar har visats på internationella filmfestivaler och museer, däribland Berlinale International Film Festival, Toronto International Film Festival, New York Film Festival, Sundance Film Festival, New Directors/New Films, The Shed, M+ Museum, Tai Kwun Contemporary, Portland Institute of Contemporary Art, MOCA Los Angeles och Dreamlands: Expanded på Microscope Gallery. Han har även haft en solovisning på Museum of Modern Art i serien Modern Mondays.

Liu har fått bidrag och uppdrag från Jerome Foundation, NYSCA, M+ och The Shed, och hans filmer och performanceverk finns i M+ Museums och MoMA:s permanenta samlingar. Översikter av hans praktik har presenterats i publikationer som The New York Times, Art in America, Cinemascope, MUBI, Nang Magazine och Millenium Film Journal. Liu är lärare vid Cooper Union School of Art, medlem i det konstnärsdrivna filmlabbet Negativeland och håller för närvarande på att redigera sin första långfilm, Staffordshire Hoard.